Dr Saman näsplastik

Näsplastik

näsplastik

Näsplastik, även känt som rhinoplastik, är en kirurgisk procedur som syftar till att förbättra utseendet och funktionen hos näsan. Det kan vara ett effektivt alternativ för dem som är missnöjda med formen, storleken eller symmetrin på sin näsa, eller för dem som har problem med andning på grund av strukturella avvikelser.  

Plastikkirurger specialiserade inom näsplastik

Näsplastik är ett av de mest avancerade ingreppen inom plastikkirurgi och kräver många års erfarenhet och träning efter specialistexamen i plastikkirurgi. Det finns flera plastikkirurger som specialiserar sig på näsplastik och Dr. Saman är en av dem. Dr. Saman är en framstående expert inom ÖNH (öron, näsa, hals), huvud- och nackkirurgi samt näsplastik både i Iran och Europa. Hos oss på Akademikliniken kan du välja några av Nordens mest erfarna och kunniga plastikkirurger. Dr. Jonas Röjdmark är en av Akademiklinikens plastikkirurger som är specialiserad och har en lång erfarenhet inom området. Här kan du höra Jonas berätta om hur näsplastik går till.

Så går en näsplastik till

Näsplastik utförs vanligtvis genom att kirurgen gör snitt antingen inuti näsan (sluten rhinoplastik) eller på utsidan av näsan i området mellan näsborrarna (öppen rhinoplastik). Valet av teknik beror på patientens individuella behov och önskemål samt kirurgens bedömning. Under ingreppet kan man forma och omforma näsans brosk och benvävnad för att uppnå önskat utseende. Det kan innefatta att minska eller öka näsans storlek, justera näsans form och profil, korrigera en sned näsa eller ändra näsans spets.

Olika typer av näsoperationer inom plastikkirurgi

Inom plastikkirurgi finns det olika typer av näsoperationer som kan utföras för att åtgärda olika estetiska eller funktionella bekymmer. En näsplastik kan förändra ansiktets intryck eftersom näsan är placerad i mitten. Du kan med hjälp av näsplastik därmed skapa bättre och vackrare symmetri.  Några av de vanligaste näsoperationerna inkluderar:

  • Näskorrigering: Denna typ av operation syftar till att korrigera ett missnöje med näsans form, storlek eller symmetri. Det kan innebära att man minskar eller ökar näsans storlek, justerar näsprofilen eller korrigerar en sned näsa.
  • Nästippskorrigering: Denna operation fokuserar på att justera formen eller storleken på nästippen. Det kan innebära att man höjer, sänker, förminskar eller förstorar nästippen för att uppnå en mer balanserad och harmonisk näsa.
  • Septoplastik: Detta är en operation som utförs för att korrigera en devierad septum, vilket kan orsaka andningssvårigheter och problem med näsandningen. Genom att rätta till septumets avvikelse kan man förbättra både funktion och estetik hos näsan.

Akademikliniken erbjuder 3D-simulering

Innan näsplastikoperationen går plastikkirurgen igenom dina önskemål, vad som är möjligt och vilket resultat som är realistiskt att förvänta sig. För att förstå det tar vi hjälp av olika typer av datorsimuleringar, med bland annat av Vectra 3D som är världens mest avancerade 3D-simuleringssystem. Akademikliniken var först i Norden med att erbjuda 3D-simulering. Det möjliggör att du kan se hur resultatet kommer bli från alla vinklar före operationen, så vi är eniga om hur det ska se ut, vilket skapar en trygghet.

Eftersom näsplastik är ett så avancerat ingrepp kan du känna dig trygg med att vår personal alltid är legitimerad, auktoriserad och certifierad. Plastikkirurgen finns med under hela ingreppet och även efter. Vi finns alltid tillgängliga för frågor och uppföljning.

Boka konsultation