Dr. Armin Assareh

Legitimerad Läkare, Specialist Plastikkirurgi, Göteborg

Läs mer

Möt Dr. Armin Assareh

Plastikkirurg Dr. Armin Assareh studerade medicin vid Linköpings Universitet. Han påbörjade sin plastikkirurgiska bana 2013 och har sedan genomfört sin plastikkirurgiska specialistutbildning vid Universitetssjukhuset i Örebro. Under denna period har han även tjänstgjort vid Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping, för att ytterligare tillgodogöra sig den fulla bredden av det plastikkirurgiska behandlingspanoramat. Under sin tid som specialistläkare på Universitetssjukhuset i Örebro arbetade han i huvudsak med återskapande kirurgi i bröst, buk och ansikte efter cancer, missbildningar och viktnedgång. Han handledde även yngre plastikkirurger samt var verksam inom den mikrokirurgiska plastikkirurgin, dit patienter från flertalet andra län skickades för avancerade rekonstruktioner i ansikts- och halsregionen.

Parallellt med sitt arbete i den offentliga sjukhusvården har han arbetat med estetisk plastikkirurgi i privat regi, främst med bröstkirurgi, bukplastik, fettsugning och kirurgi i ansiktet.

Dr. Armin Assareh forskar även med inriktning på patienters välbefinnande och livskvalitet efter bröstkirurgi, och deltar årligen i internationella kurser och konferenser för att hålla sig uppdaterad om de allra senaste teknikerna inom plastikkirurgin.

Han är medlem i svensk plastikkirurgisk förening (SPKF), Sveriges Läkarförbund (SLF), Svenska Läkaresällskapet (SLS) och International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).