Ansikte

Osynlig tandreglering med Invisalign - för jämnare och finare tänder

Tandreglering syftar till att ge ett vackrare leende. Vi är certifierade för att använda en teknik som heter Invisalign®.

När man genomför en tandreglering flyttar man existerande tänder till en mer estetiskt tilltalande position. Resultatet är inte minst ett vackrare leende. Det är ofta tidsödande att genomföra en tandreglering i vuxen ålder. Många patienter tycker inte om att gå ”med räls” under lång tid. Tandreglering utförs i Stockholm.

Certifierade på Invisalign®

Vi är certifierade för att använda en teknik som heter Invisalign® – www.invisalign.com. Tekniken innebär att man tillverkar tunna genomskinliga plastskenor som man har dygnet runt på sina tänder. Efter cirka en till två veckor byter man till en ny skena där man gjort små förändringar i syfte att flytta en eller flera tänder.

Efter ytterligare två veckor byter man till ännu en skena. Så fortsätter man tills man har vi fått ett önskat slutresultat. För att stabilisera och låsa bettet tillverkar vi en tunn skena som man har på natten under en längre tid

Ansikte

Inför behandlingen

Behandlingsplanen måste följas minutiöst

Under det första konsultationsbesöket samlar vi information genom att scanna och fotografera tänderna. Vi diskuterar också igenom dina önskemål och vilka realistiska resultat man kan förvänta sig.

På behandlingsdagen

Ny exakt avbildning av dina tänder

När du kommer på ditt andra lämnar vi över skenorna tillsammans med noggranna instruktioner. Under behandlingstiden kommer du tillbaka med jämna mellanrum för ytterligare instruktioner och små justeringar av tänderna.

Skena nattetid

Skena nattetid

När behandlingen är klar tillverkar vi en skena för att stabilisera slutresultatet. Skenan har du nattetid under en lång tid framöver eftersom recidivtendensen är stor. Det vill säga tänderna vill återta sin ordinarie position. Det är därför oerhört viktigt att låsa slutresultatet.

Våra priser

Konsultation

Vad kostar en tandreglering?

Priset för en tandreglering beror på en rad faktorer. Bland annat på omfattningen av behandlingen. Vår tandläkare Christina Malmsjö är knuten till försäkringskassan.

Se priser för tandreglering