Dr. Jan Jernbeck

Legitimerad Läkare, Specialist Plastikkirurgi, Stockholm

Fram till 1996 arbetade Dr. Jan Jernbeck som överläkare på Sabbatsbergs sjukhus och Södersjukhuset med inriktning på mikrokirurgi. Han var med grundade Akademikliniken 1991 tillsammans med docent Per Hedén.

Läs mer

Möt Dr. Jan Jernbeck, plastikkirurg och grundare, Stockholm

Född 1956 i Stockholm där han också utbildade sig till läkare. Han påbörjade sina medicinska studier 1974 och avlade läkarexamen 1980.

Dr. Jan Jernbeck legitimerades 1982 och arbetade därefter som barnkirurg i två år. På Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska sjukhuset specialistutbildade han sig inom plastikkirurgi. Under följande år forskade han inom sin specialitet på Karolinska Institutet, Plastikkirurgiska kliniken och Karolinska sjukhuset.

Där avlade han också medicine doktorsexamen 1992. Hans forskning var knuten till den mikrokirurgiska tekniken som utvecklades i mitten av 80-talet. Forskningen inom mikrokirurgin rönte internationell uppmärksamhet. Bland annat erhöll han utmärkelsen bästa vetenskapliga föredrag vid Europeiska Plastikkirurgiska mötet EURAPS 1992.

Fram till 1996 arbetade Dr. Jan Jernbeck som överläkare på Sabbatsbergs sjukhus och Södersjukhuset med inriktning på mikrokirurgi. Denna teknik används bl a för att reparera komplicerade fall inom huvud-halsområdet, att återuppbygga bröst samt återskapa ansiktets funktionalitet efter ansiktsförlamningar.

Parallellt med den reparativa kirurgin engagerade han sig även i den estetiska kirurgin och grundade Akademikliniken 1991 tillsammans med docent Per Hedén. Förutom den rent kliniska verksamheten och utvecklingen på Akademikliniken har han anlitats för såväl nationella som internationella uppdrag. Bland annat som föreläsare, kursledare och gästoperatör.

Utöver sitt arbete som kirurg har han varit engagerad som VD för kliniken fram till hösten 2000. Vid sidan av plastikkirurgin arbetar han med medicinsk utbildning på Akademikliniken. Här sitter han också i styrelsen.

Dr. Jan Jernbeck är medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Nordisk Plastikkirurgisk Förening, American Society of Plastic Surgeons och American Academy of Anti-Aging Medicine.

Lär känna Dr. Jan Jernbeck

Vilka typer av ingrepp och behandlingar är Jans specialitet och vad driver honom på jobbet? Hör honom berätta själv.