Att tänka på när du planerar för din operation

När du väl har bestämt dig för att vilja genomgå en operation så finns det ytterligare några saker som du bör känna till. För att säkerställa en hög patientsäkerhet finns det tillfällen då vi kommer att säga nej till en operation eller be dig förhålla dig till vissa riktlinjer, för att det ska bli aktuellt med en operation. En hälsosam livsstil är en av de generella anpassningar som du kan göra för att optimera förutsättningarna för ett bra operationsresultat. Innan konsultationen får du fylla i en hälsodeklaration, som ligger till grund för bedömningen av din hälsa. Det är av yttersta vikt att du här anger alla relevanta uppgifter på ett så utförligt sätt som möjligt. Om uppgifter saknas om tex medicinering, tidigare sjukdomar eller om oriktiga uppgifter ges kan detta medföra allvarliga risker under och efter din operation. Om du är osäker på vilka uppgifter som är viktiga så ta upp dem ändå med din kirurg vid konsultationen.

Riktlinjer

Blodtryck

Om du har ett högt blodtryck behöver du kontrollera det på vårdcentralen och meddela oss resultatet av den kontrollen på din konsultation eller efter konsultationen för att vi ska kunna fortsätta din operationsplanering. Ett högt blodtryck ger en ökad komplikationsrisk som vi vill undvika.

BMI

Övervikt och fetma definieras enklast med hjälp av BMI (Body Mass Index), som är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd. Människor är olika byggda och BMI är inte ett exakt mått t.ex. har väldigt muskulösa personer ofta ett högt BMI, som då beror på hög andel muskelmassa och inte övervikt eller fetma. På Akademikliniken säger vi normalt nej till personer som på grund av fetma har ett BMI på över 30 eller på grund av undervikt har ett BMI på under 18 då detta ökar riskerna under narkos och försvårar läkningen. Du kan själv räkna ut ditt BMI på följande sätt: vikt (i kg)/längd (i m)* längd (m) ex: 75kg/(1.6 * 1.6m)=29,3.

Diabetes

Då du behöver vara fastande inför din operation är det viktigt att vi får vet om du har diabetes och hur den behandlas för att kunna optimera operationsplaneringen tillsammans med narkosläkarna på bästa sätt för just dig.

Alkohol

Du ska planera för din operation så att du kan hålla upp med alkohol 2 veckor före och 2 veckor efter operationen på grund av att alkohol bland annat kan ge en ökad blödningsrisk.

Rökning

Du ska helt sluta med användning av nikotin 4 veckor före och 4 veckor efter operationen. Detta gäller i första hand rökning men även snus, nikotin-plåster och tuggummi har en negativ inverkan för resultat och risker För vissa operationer kan ett visst nikotinbruk accepteras men detta måste diskuteras med din ansvarige kirurg. Operationsresultatet kan äventyras med fördröjd sårläkning, ökad infektionsrisk och fula ärr.

Kosttillskott

Du ska sluta helt med omega-3, vitaminer, naturläkemedel och andra kosttillskott 2 veckor före och 2 veckor efter operationen då dessa kan ge ökad blödningsbenägenhet.

Fasta

Du får inte äta 6 timmar innan ankomst till kliniken. Det gäller även soppa, yoghurt, mjölk och liknande. Därefter får du endast dricka vatten, kaffe eller te utan mjölk fram till 2 timmar innan ankomst till kliniken. Därefter får du inte äta/dricka någonting alls. Sövningsrisken är avsevärt ökad om du har mat eller vätska i magen. Om du missat denna instruktion kommer din operation att senareläggas eller strykas och planeras vid annat tillfälle. Vid operation med lokalbedövning gäller fasta 2 timmar innan ankomst till kliniken