Dr Karin Elebro

Legitimerad Läkare, Specialist Plastikkirurgi, Malmö

Läs mer

Möt Dr Karin Elebro, plastikkirurg, Malmö

Dr Karin Elebro studerade medicin vid Lunds universitet och är legitimerad läkare sedan 2008. Sedan barnsben har Karin sytt kläder och före läkarutbildningen utbildade hon sig inom kläddesign i Florens, Italien. När Karin senare studerade på läkarlinjen var det just skräddarintresset som förde henne in på plastikkirurgin. Där kunde hennes passion för hantverk och hennes känsla för form och proportioner få ta plats igen – nu med patientens önskan och frågeställning i centrum.

Dr Karin Elebro genomförde sin plastikkirurgiska utbildning på Skånes Universitetssjukhus och erhöll sitt specialistbevis 2016. Parallellt disputerade Karin inom bröstcancerforskning, och hon forskar aktivt även idag. Som nybliven specialist arbetade Karin sedan ett år som rekonstruktiv mikrokirurg vid ett stort traumacenter i Calgary, Kanada (s.k. fellowship). En stor del av året ägnades åt återskapande kirurgi vid bröstcancer och huvud-hals cancer.

Fram tills nyligen arbetade Dr Karin Elebro som överläkare på Skånes Universitetssjukhus i Malmö/Lund, med inriktning på ansiktet och mikrokirurgi. Idag arbetar hon deltid som överläkare på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, med inriktning på bröst och mikrokirurgi. Hon har vidareutbildat sig inom estetisk plastikkirurgi parallellt med sitt ordinarie arbete sedan 2012, då hon började assistera på Alberiuskliniken hos den kände och skicklige plastikkirurgen Dr Per Alberius.

Utöver sitt arbete som kirurg är Dr Karin Elebro aktiv inom organisationen Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi och är registerhållare för det nystartade kvalitetsregistret Svenska Lambåregistret. Karin är även utbildad till inspektör inom Läkarförbundets specialistutbildningsråd (SPUR) för att kunna granska svensk ST-läkarutbildning, så att den följer Socialstyrelsens krav och håller jämn och hög kvalitet.

Dr Karin Elebro är bland annat medlem i:

Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF)
Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi (SFRM)