Dr. Gabriella Sellman

Legitimerad Läkare, Specialist Plastikkirurgi, Medicinskt Ansvarig, Stockholm

Dr. Gabriella Sellman specialistutbildade sig inom plastikkirurgi på Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska sjukhuset och blev specialist 1994.

Läs mer

Möt Dr. Gabriella Sellman, plastikkirurg

Dr. Gabriella Sellman är född 1958 och började läsa medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm 1976. Hon tog sin läkarexamen 1982 och blev legitimerad läkare 1986. På Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska sjukhuset specialistutbildade hon sig inom plastikkirurgi och blev specialist 1994. Gabriella arbetade sedan på plastikkirurgiska klinikerna på Sabbatsbergs sjukhus och Södersjukhuset.

1998 började Gabriella arbeta på Plastikkirurggruppen och fick där sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi. Mellan 1998 och 2012 arbetade hon som plastikkirurg på Plastikkirurggruppen framför allt med estetisk kirurgi men även med rekonstruktiv plastikkirurgi. Sedan 2015 arbetar Gabriella som plastikkirurg på Akademikliniken.

Genom åren har Dr. Gabriella Sellman deltagit i ett flertal kliniska prövningar gällande produkter relaterade till plastikkirurgi. Mellan 2012-2014 arbetade hon dessutom på Qmed/Galderma, Medical Affairs, med medicinska studier och medicinska säkerhetsfrågor gällande estetiska injektionsbehandlingar, så som fillers och toxiner.

Från 2014 har hon varit med i styrgruppen för BRIMP – det svenska nationella kvalitetsregistret för bröstimplantat.

Dr. Gabriella Sellman är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Svensk Plastikkirurgisk Förening, Svenska Läkarförbundet samt International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

Dr. Gabriella Sellman är medicinskt ansvarig på Akademikliniken Stockholm.