Dr. Ulf Samuelson

Legitimerad Läkare, Specialist Plastikkirurgi, Stockholm

1993 blev Dr. Ulf Samuelson överläkare i plastikkirurgi och 1995 chefsöverläkare vid Södersjukhusets plastikkirurgiska klinik. Sedan 1994 har Dr. Ulf Samuelson arbetat som plastikkirurg på Akademikliniken.

Läs mer

Möt Dr. Ulf Samuelson, plastikkirurg Stockholm

Ulf Samuelson är född i Örnsköldsvik och utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm där han även forskade och disputerade och blev senare docent i plastikkirurgi 1992.

1993 blev han överläkare i plastikkirurgi och 1995 klinikchef på Södersjukhusets plastikkirurgiska klinik. Åren 1997-1999 deltog han i utvecklingen av läkemedel mot kronisk smärta på Astra.

Sedan 1994 har Ulf Samuelson varit verksam som plastikkirurg på Akademikliniken. 1999 blev han chefläkare och verksamhetschef på Sophiahemmet i Stockholm, där han även arbetade som plastikkirurg. Mellan 2000 och 2002 var han även VD på Akademikliniken. Ulf har varit chefläkare på Akademikliniken och ingår numera i ledningsgruppen för koncernen.

Vid sidan av den kliniska verksamheten har han varit vetenskaplig sekreterare och styrelsemedlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och även representant för den plastikkirurgiska sektionen inom Svenska Läkaresällskapet. Ulf har även varit styrelsemedlem och ordförande i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP).

Ansiktsoperationer och ögonlocksplastiker är ingrepp som Ulf gör mycket och har lång erfarenhet av men även bröstkirurgi och övrig kroppskirurgi som bukplastiker och fettsugningar tillhör de vanligaste operationerna som han utför.

Ulf arbetar även med icke kirurgiska ingrepp, ffa filler och Botox som komplement och ibland i stället för kirurgiska operationer. Han är mycket engagerad i säkerhetsfrågor för den estetiska branschen och har bla startat Estetiska Injektionsrådet (EIR) som verkar för en bättre och säkrare injektionsverksamhet med filler och Botox. Han har även ingått i expertgrupper inför genomförandet av den nya lagen om kirurgiska- och icke- kirurgiska skönhetsbehandlingar som infördes 2021. Intresse från media har varit stort rörande dessa frågor och Ulf har flitigt intervjuats och uttalat sig i TV, radio och press.

Ulf är medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) och Nordiska och Europeiska plastikkirurgiska föreningar.

Lär känna Dr. Ulf Samuelsson

Vilka typer av ingrepp och behandlingar är Ulfs specialitet och vad driver honom på jobbet? Hör honom berätta själv.