Dr. Ulf Samuelson

Legitimerad Läkare, Specialist Plastikkirurgi, Stockholm

1993 blev Dr. Ulf Samuelson överläkare i plastikkirurgi och 1995 chefsöverläkare vid Södersjukhusets plastikkirurgiska klinik. Sedan 1994 har Dr. Ulf Samuelson arbetat som plastikkirurg på Akademikliniken.

Läs mer

Möt Dr. Ulf Samuelson, plastikkirurg Stockholm

Född i Örnsköldsvik 1955 men sedan ett trettiotal år stockholmsbo. Efter avslutade medicinstudier vid Karolinska Institutet i Stockholm 1981, fortsatte Dr. Ulf Samuelson som forskare och undervisare vid institutet. 1985 framlade han sin doktorsavhandling.

Efter doktorshatten fortsatte han att forska och författade ett flertal medicinska artiklar. Förutom den egna forskningen handledde han även doktorander. Samtidigt med detta arbetade han kliniskt och blev specialist i plastikkirurgi 1991 och docent 1992. Han var sedan verksam vid de plastikkirurgiska klinikerna på Karolinska sjukhuset, Sabbatsbergs sjukhus och Södersjukhuset.

1993 blev han överläkare i plastikkirurgi och 1995 chefsöverläkare vid Södersjukhusets plastikkirurgiska klinik. Åren 1997-1999 deltog han i utvecklingen av läkemedel mot kronisk smärta på Astra.

Sedan 1994 har Dr. Ulf Samuelson arbetat som plastikkirurg på Akademikliniken. 1999 blev han chefsläkare och verksamhetschef på Sophiahemmet i Stockholm, där han även arbetade som plastikkirurg. Mellan augusti 2000 och augusti 2002 var han även VD på Akademikliniken.

Vid sidan av den kliniska verksamheten var han vetenskaplig sekreterare och styrelsemedlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och även representant för den plastikkirurgiska sektionen inom Svenska Läkaresällskapet 1994-1999. Han är adjungerad till styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi rörande regleringsfrågor.

Dr. Ulf Samuelson är medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi där han även är adjungerad till styrelsen rörande regleringsfrågor.

Lär känna Dr. Ulf Samuelsson

Vilka typer av ingrepp och behandlingar är Ulfs specialitet och vad driver honom på jobbet? Hör honom berätta själv.