Dr. Angelica Hagelberg

Legitimerad Läkare, Specialist Plastikkirurgi, Stockholm

Dr. Angelica Hagelberg, vår erfarna plastikkirurg, har varit en viktig del av Akademikliniken sedan 2015. Efter att ha avslutat sin medicinska utbildning vid Karolinska Institutet i Stockholm och legitimerats som läkare år 2006, har hon vidareutbildat sig inom estetisk plastikkirurgi vid just Akademikliniken.

Läs mer

Möt Dr. Angelica Hagelberg, plastikkirurg Stockholm

Dr Angelica Hagelberg studerade medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm och är legitimerad läkare sedan 2006.

Efter att ha jobbat inom thoraxkirurgi i tre år påbörjade hon sin plastikkirurgiska utbildning vid Universitetssjukhuset i Linköping där hon framförallt ägnat sig åt mikrokirurgi och bröstrekonstruktion, och erhöll specialistexamen 2013.

Sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi har hon fått vid Akademikliniken, Stockholm.

Dr Angelica Hagelberg deltar årligen i kurser och konferenser inom såväl estetisk som rekonstruktiv plastikkirurgi. Hon har även under senare år åkt med organisationen IOM (International Organization for Migration) och opererat patienter i Kosovo. Även medlem i ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

Dr Angelica Hagelberg har verkat hos oss sedan 2015.

Lär känna Dr. Angelica Hagelberg

Vilka typer av ingrepp och behandlingar är Angelicas specialitet och vad driver henne på jobbet? Hör henne berätta själv.