Premiär för Konsultationer Online.

Fråga våra experter

Nu tar Akademikliniken flera viktiga digitala steg mot att öka sin tillgänglighet.

Konsultationer via online-tjänster har ökat kraftigt det senaste året och det är en utveckling som helt säkert kommer att fortsätta även framöver.  Därför är det viktigt för oss på Akademikliniken att vara med i utvecklingen och kunna erbjuda online-konsultationer på ett både kvalitativt och säkert sätt.

Premiär för AK Online-appen!

AK Online är en ny tjänst i form av en app som gör det möjligt att få en första konsultation/bedömning utan att behöva vara på plats på kliniken.

Perfekt för den som:

● vill vända sig till Akademikliniken men bor i en annan del av landet än där vi finns

● för den som inte helt har bestämt sig och vill ha rådgivning/ett första samtal

Man bokar  in sin online-konsultation med hjälp av appen och det är även i appen som själva konsultationen äger rum.

Mer information om AK Online