Fettransplantation

Fettransplantation är ett ingrepp som allt oftare används som en del i andra operationer. Till exempel vid ansiktslyftning, fettsugning av låren och läppförstoring.

Det är ett ingrepp som allt oftare används som en del i andra operationer eller enskilt som eget ingrepp. Vid exempelvis en ansiktslyftning använder vi ofta fett för att föryngra de delar som är svåråtkomliga vid lyftningen. Fettet har inte bara en utfyllande effekt på ihopsjunkna och veckade områden, det tillför även stamceller och ”reparativa” celler som bidrar till att föryngra huden.

Hur går en fettransplantation till?

Vid en fettsugning av till exempel låren är det vanligt att vi tar en del av det borttagna fettet och förflyttar till stussens övre del för att få en extra lyftande effekt.

Vid en normal fettransplantation är det inte helt lätt att förutsäga resultatet då fettcellernas överlevnad varierar kraftigt beroende på individ och placering på kroppen. Generellt stannar ca 20-50% av det transplanterade fettet kvar och upprepade behandlingar kan därför behövas för att nå önskat resultat.

För större volymer som till exempel stussförstoring med fett krävs det att du har fett någon annanstans på kroppen som man kan använda.

Segmentell fettransplantationsteknik

Passar för mindre ingrepp som läppförstoringar, men även vid ingrepp där hud och fett tas bort. Till exempel vid en bukplastik och där fettet kan användas till bröstförstoring et cetera.

Transplantation av fritt fett

Man fettsuger lämpligt ställe, filtrerar och renar fettet. Därefter transplanteras fettet med tunna kanyler.

Användningsområden

Vid ansiktslyftning

Vid en ansiktslyftning använder man ofta fett för att föryngra de delar som är svåråtkomliga vid lyftningen. Fettet har inte bara utfyllande effekt på ihopsjunkna och veckade områden. Det tillför också stamceller som bidrar till att föryngra huden.

Till stussen

Vid en fettsugning av låren är det vanligt att man tar en del av det borttagna fettet och förflyttar till stussens övre del för att få en extra lyftande effekt.

För bröstförstoring

Även bröst kan förstoras och åter- uppbyggas med patientens eget fett för ett naturligt resultat.

Intim

Både manliga och kvinnliga genitala lämpar sig väl för att transplantera fett till. Hos män läggs det under huden runtom penis för att ge ett grövre intryck och hos kvinnor i labia majora (de yttre blygdläpparna) för att ge ett mer ungdomligt fylligt utseende.

Våra priser

Vad kostar en fettransplantation?

Priset för en fettransplantation beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för fettransplantation

Trygghetsgaranti ingår alltid

I grundpriset för en fettransplantation ingår alltid Trygghetsgaranti. Det betyder att eventuella oönskade resultat och komplikationer kopplat till den primära operationen åtgärdas med en kostnadsfri korrektionsoperation.

Läs mer om vår trygghetsgaranti