Ny lag den 1a juli 2021 - det här gäller för dig som kund

Lagen införs för att stärka skyddet för den enskilda individen vid dessa behandlingar. Akademikliniken lever upp till och välkomnar den nya lagen.

Den 1a juli 2021trädde äntligen den nya lagen för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft (Läs mer om lagen på riksdagens hemsida)

Vad innebär det för dig som kund på Akademikliniken?

 • Akademikliniken (eller någon annan klinik) har inte lov enligt lagen att genomföra en injektionsbehandling förrän du efter betänketiden, om 2 dagar, har gett ditt samtycke till din planerade injektionsbehandling.
 • Du ska då veta: vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns, det förväntade behandlingsförloppet och resultatet, eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd samt väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Du ska även veta hur eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada ser ut. Information om detta finner du i informationsdokumenten för de olika injektionsbehandlingarna längst ned på denna sida.

 

 • Skulle det uppstå en komplikation kan du alltid nå din behandlare genom att ringa till kliniken. 
 • Akademikliniken har sin patientförsäkring hos Folksam dit patienter hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning, operation eller behandling hos Akademikliniken.
 • Akademiklinikens kliniker är alla registrerade hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som ansvarig tillsynsmyndighet.
 • För injektionsbehandlingar gäller att du efter att du gett ditt samtycke kan komma och göra samma typ av behandling inom 6-månader utan ny betänketid.

 

 De övergripande förändringarna i lagen

 • Kompetenskrav på utförare
  • Estetiska kirurgiska ingrepp får utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens inom en för ingreppet adekvat specialitet.
  • Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.
 • Patientsäkerhet
  • Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, blir applicerbara i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen
 • Information till den enskilde
  • Den som planerar att behandla sig ska både muntligen och skriftligen upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information.
 • Betänketid och samtycke
  • Betänketiden för estetiska kirurgiska ingrepp ska vara minst 7 dagar.
  • Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar.
  • Samtycke till ingreppet eller behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

 

Informationsmaterial om injektionsbehandlingar

Det samtycke som gäller din injektionsbehandling ska du signera efter att betänketiden på 2 dagar har passerat. Vill du kan du skriva ut det och ta med det till kliniken.

 

Patientinformation och samtycke – Ådernätsbehandling

Patientinformation och samtycke – Profhilo-injektionsinformation

Patientinformation och samtycke –  hudföryngring PRP

Patientinformation och samtycke – Sculptra injektionsbehandling 

Patientinformation och samtycke – HArmonyCA injektionsbehandling

Patientinformation och samtycke – Injektionsbehandling filler

Patientinformation och samtycke – Hyalase-injektionsbehandling 

Patientinformation och samtycke – Botox injektionsbehandling 

Patientinformation och samtycke – Hårstimulerande PRP