Lårplastik vid ridbyxlår

En lårplastik eller ett lårlyft syftar till att förbättra formen på låren och samtidigt avlägsna överskottshud. Det finns flera skäl till ett hudöverskott, exempelvis ökad ålder eller viktnedgång. Ibland kombinerar man lårplastik med fettsugning för att ge låren en smalare form.

Stora lår som skaver

Indikationer som kan vara lämpliga för en lårplastik:

  • hudöverskott
  • stora lår som skaver mot varandra
  • svårigheter att matcha byxstorlek med överdel.

Inför operation

Lyssnar på dina önskemål och förväntningar

Första gången du besöker oss lyssnar vi på dina önskemål, förväntningar och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

Förberedelse vid narkos

Praktiska information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

På operationsdagen

Kvar över natten

Snitten löper vanligen från ljumsken ned mot mitten på lårets innersida så långt som hudöverskottet sträcker sig. Ibland blir ärret 20 cm långt, ibland behöver man gå ner till knänivå. Om hudöverskottet sträcker sig fram på framsidan av låren gör ibland kirurgen ett ärr upp längs ljumsken också så att ärret blir som ett T.

Ingreppet sker i narkos och man ligger kvar över natten på kliniken. Även om smärtan efter operationen inte är speciellt uttalad är man ändå handikappad i minst en vecka efter operationen. Under den tiden har man åtsittande förband i form av en byxgördel på benen.

Undgå komplikationer

För att undgå komplikationer skall detta ingrepp utföras av erfaren kirurg eftersom annars risk föreligger att viktiga lymfbanor i ljumsken kan skadas, vilket  leder till uppsvullet ben.

Ärren kan dock bli synliga om de drar sig nedåt från ljumsken. Innan de har hunnit bli vita kan de vara synliga för utomstående, speciellt på badstranden.

Efter ingreppet

Lyssna till kroppens signaler

Eftersom läkningsprocessen är beroende av vilken behandling som du har gått igenom är det viktigt att du följer våra råd, men också lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem.

När du går hem efter en behandling får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och du är välkommen att ringa oss om du har några frågor.

Före- och efterbilder

Våra priser

Vad kostar en lårplastik?

Priset för en lårplastik beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för lårplastik

Frågor & svar narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.