Kirurgisk behandling av lipödem

Vi tar emot både remitterade och privat sökande patienter för behandling av Lipödem

Vad är Lipödem?

Vid lipödem ökar kroppens fettceller i storlek vilket gör att omfånget av vissa delar av kroppen ökar i storlek, oftast runt höfter, lår och underben. Sjukdomen orsakas av en störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna kan vara påverkade.

Lipödem kommer vanligtvis i samband med en hormonell förändring i kroppen som tex vid pubertet, graviditet eller klimakterium och fettdepåerna som bildas försvinner inte genom viktnedgång. En kirurgisk fettsugning kan då vara ett alternativ. På Akademikliniken tar vi emot både remitterade och privat sökande patienter.

En sjukdom som främst drabbar kvinnor

Lipödem är en kronisk sjukdom som främst drabbar kvinnor och tros ha en ärftlig komponent. Lipödem innebär förstorade fettceller på vissa delar av kroppen såsom ben, armar, buk, höfter och stuss där benen är de vanligaste områdena som påverkas. Sjukdomen ger ofta symptom i form av tryckömhet, smärta, tyngdkänsla och blåmärken på drabbade områden.

Sjukdomen har varit känd sedan 40-talet och man uppskattar att ca 10-11% av den kvinnliga befolkningen är drabbad. Ändå är den egendomligt nog relativt okänd för både läkare och allmänhet och misstas fortfarande för både övervikt och cirkulationsproblem. Lipödem debuterar vanligtvis i samband med en hormonell förändring i kroppen som till exempel vid pubertet (85%), graviditet eller menopaus.

Att diagnosticera lipödem

Det är viktigt att bli diagnostiserad tidigt så att stödjande behandling kan sättas in för att förhindra och lindra följdtillstånd som smärta, felställda leder (framförallt knän) och uttänjd hud. Obehandlat kan lipödem övergå i lokalt sekundärt lymfödem. Dessutom kan det även vara ett estetiskt problem, försvåra träning och hitta passande kläder då ofta överkroppen har en betydligt mindre storlek än underkroppen.

Diagnosen ställs vanligen av specialintresserade läkare och lymfterapeuter och ofta är det patienten själv som misstänker sjukdomen. Vi tar emot både remitterade och privat sökande patienter.

Hur går en operation till?

En fettsugning innebär att man avlägsnar ett antal fettceller permanent. Före själva operationen träffar du din kirurg igen, och ni går igenom exakt hur ingreppet kommer att ske. Operationen görs under narkos. Efter några timmar får du åka hem från kliniken. Hur länge bandage, stygn och tejp ska sitta kvar beror på ingreppet, och vid konsultationen går vi igenom alla dessa detaljer utifrån vad du vill göra och hur stort ingreppet väntas bli.

Före operationen kommer du att få mycket information och svar på alla dina frågor, så att du känner dig helt trygg. Här kan du läsa mer i detalj om hur ingreppet går till.

Hur mycket fett kan avlägsnas vid en fettsugning?

Det diskuteras ofta hur mycket fett som kan tas bort vid ett och samma operationstillfälle. Att avlägsna en större mängd fett från kroppen måste ske på ett säkert sätt och ett riktvärde är att vi kan ta ca 6-8 procent av kroppsvikten vid ett operationstillfälle. För oss är din säkerhet och att du ska känna dig helt trygg allra viktigast. Efter operation på Akademikliniken stannar du en natt för övervakning, kontroll av blodprov sker efter sex timmar för att ha kontrollerar salterna i blodet. Vi använder oss av både traditionell fettsugning och WAL-teknik, “water assisted liposuction” för att få de allra bästa resultaten. Ett par kompressionsbyxor av kompressionsklass Z ingår i priset.

Nedan kan du läsa mer i flera steg om hur ett ingrepp på Akademikliniken går till.

Vad händer efter en fettsugning?

Ingreppet lämnar minimala ärr. En del svullnad och blåmärken kan uppkomma men dessa försvinner inom de första veckorna efter ingreppet. De första veckorna efter fettsugningen används ofta någon form av gördel både dag- och nattetid, och därefter används den ytterligare på dagtid.

Du kommer få mycket detaljerade instruktioner av våra läkare och sköterskor om hur du ska ta hand om dig efter operationen och under konvalescens-tiden. Under den tiden kan du också nå oss dygnet runt för hjälp, rådgivning och frågor.

Varför ska jag välja Akademikliniken?

När du väljer att vända dig till oss ser vi det som ett mycket stort förtroende. Vi tar ansvar för att din upplevelse ska bli så behaglig, trygg och och positiv som man kan förvänta sig hos Nordens ledande plastikkirurgiklinik, och vi strävar alltid efter att skapa en balans mellan ditt yttre och inre välbefinnande.

På Akademikliniken möter du några av Nordens absolut mest erfarna och kunniga plastikkirurger, med många års arbete, forskning och utveckling bakom sig. Våra kirurger har under åren utfört tusentals ingrepp där varje individuell operation föregås av mycket noggranna förberedelser och mätningar, liksom en bedömning av vad som passar en enskild patient, eftersom alla är unikt olika. När vi möts förklarar vi olika metoder och visar vad som går att göra, liksom exempel och bilder på vad vi utfört tidigare. Om du väljer att gå vidare, när tiden är rätt och det passar dig, ser vi till att ta mycket väl hand om dig.

På Akademikliniken sätter vi din säkerhet och trygghet allra främst

Akademikliniken är ett fullt utrustat sjukhus med avancerad modern teknik där säkerhet står i fokus. Med hjälp av den senaste tekniken, de mest moderna metoderna och kontinuerlig forskning leder vi utvecklingen framåt och utbildar plastikkirurger från hela världen.

Akademikliniken och dess läkare är medlemmar i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och Svensk Plastikkirurgisk Förening. Vi utför fettsugning i Stockholm, Göteborg och Malmö, och alla våra kliniker är tekniskt utrustade på hög nivå, för att vi skall kunna ge dig en säker omvårdnad och optimala behandlingsresultat.

Att tänka på före operation

Läs här vad du behöver tänka på före din operation.

Vill du ha mer information, eller boka en tid för konsultation?

Välkommen att ta kontakt med oss på Akademikliniken.

Så går en operation mot Lipödem till

Inför operation

Medicinsk bedömning

Vid ett första besök på Akademikliniken träffar du en av våra plastikkirurger som gör en medicinsk bedömning och tillsammans med dig lägger ni upp en behandlingsplan. Ofta måste det av medicinska skäl göras i flera omgångar då säkerheten vid och efter en operation är av största vikt. 3-6 månader bör gå mellan operationerna.

Förberedelse inför operation

Du får även information om vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Praktisk information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. Bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

På operationsdagen

Stannar kvar över natten

Fettsugningen av lipödempatienter på Akademikliniken görs oftast med sk WAL (Water Assisted Liposuction) vilket är en metod som använder vätska under tryck vid fettsugningen. Konventionell fettsugning fungerar också bra.

Operationen görs vanligen i narkos och du stannar oftast kvar över natten för övervakning och återhämtning.

Våra priser Lipödem

Vad kostar en fettsugning?

Priset för en operation av lipödem kan variera beroende på hur stort område som ska behandlas. Ett exakt pris får du vid din konsultation.

Se priset för operation av lipödem

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring som privatperson eller via ditt företag kan den gälla vid vård på Akademikliniken. Vi samarbetar med flera försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om den gäller hos oss.

Frågor & svar narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.