Vadförstoring med eller utan implantat

Den som trots hård träning inte utvecklar muskelvolym eller personer som inte har tid till träning kan ha glädje av en vadförstoring.

Underbenens form och kontur präglas av benstommens och vadmusklernas storlek. Kraftiga underben kan i allmänhet inte minskas såvida inte storleken beror på fettansamlingar. En underutveckling av underbenens ben och muskler kan bero på antingen medfödda tillväxthämningar eller sjukdomstillstånd. Till exempel polio eller förlamningar.

Ingen muskelvolym trots hård träning

Patienter som trots hård träning inte utvecklar muskelvolym i sin vad eller personer som inte har tid till träning kan också ha glädje av en vadförstoring. Implantatet kan variera både till form och storlek vilket möjliggör individuell anpassning efter patientens behov.

Implantaten finns i olika design – bredare som täcker båda bukarna av vadmuskeln eller smalare som läggs på in- eller utsidan av underbenet. Efter operationen bär du stödstrumpor i 3 veckor.

Vadförstoring – fettransplantation eller implantat

Hos Akademikliniken utför vi vadförstoring utan kirurgi med fettransplantation eller permanent med implantat.

Så går det till

Inför operation

Vi går igenom dina önskemål och förväntningar

Första gången du besöker oss lyssnar vi på dina önskemål, förväntningar och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

Hur du ska förbereda dig

Praktiska information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. Bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

På operationsdagen

Vadförstoring utan kirurgi

Väljer du att göra en vadförstoring med filler sker detta under lokalbedövning. Eftersom fillern injiceras med en smal kanyl slipper man de större ärr som bildas vid kirurgiska ingrepp.

Resultatet syns direkt

Ingångshålet tejpas över efter ingreppet och läker snabbt ihop. Resultatet av syns direkt. Det går till och med att se sig i spegeln under behandlingen och vara med i beslutet om ytterligare fyllning.

Vadförstoring med implantat

Genom ett 4-5 cm långt snitt i knävecket kan muskelhinnan delas och lyftas ganska enkelt. I detta hålrum införes en eller två halvfasta spolformade silikonimplantat. En för varje muskelbuk. Allt efter önskad förstoring.

Fickan och huden försluts med stygn. Ärret kommer att bli i det närmaste osynligt i knävecket. Ett fast cirkulärt bandage anläggs som man skall bära i en vecka.

Efter ingreppet

Du får stanna kvar på Akademiklinikens vårdavdelning för omvårdnad upp till ett dygn beroende på vilken typ av ingrepp du genomfört.

Spänningskänsla vid vadimplantat

Du kommer uppleva en relativt stark spänningskänsla lokalt över vadmuskulaturen. I allmänhet kan denna kuperas med lättare smärtstillande medicin.

Man skall inta horisontalläge med förhöjd benända som mycket som möjligt första veckan. Man får gå upp för toalettbesök och måltider.

Borta från arbetet 1-3 veckor

Efter fem till sju dagar kommer du tillbaka för en första kontroll. Efter 14 dagar tar vi bort eventuella stygn som finns kvar. Du är alltid välkommen att höra av dig tidigare till oss om du önskar. Beroende på ingreppets omfattning och vad du har för typ av arbete så kommer du att vara borta från arbetet i en till tre veckor.

Du når oss dygnet runt

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem.

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Våra priser

Vad kostar en vadförstoring?

Priset för en vadförstoring beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för vadförstoring

Frågor & svar om narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.