Gynekomasti – manlig bröstförminskning

Gynekomasti kan åtgärdas med en manlig bröstförminskning.

Vad är manlig bröstförminskning?

Det finns flera orsaker till att en man utvecklar gynekomasti: Arvsanlag, hormonförändringar, viktuppgång, medicinering är några exempel. Hos en del män växer bröstkörtlarna mycket i puberteten, vilket vanligtvis går tillbaka, men ibland kan leda till ett asymmetrisk utseende på bröstkorgen. Det är inte heller ovanligt att brösten växer efter en hormonbehandling, till exempel i samband med sjukdom. En man kan också få lokala fettansamling på bröstkorgen, så kallad pseudogynekomasti.

Vad går ett gynekomasti-ingrepp ut på?

Ett jämnare och mer estetiskt utseende på bröstkorgen går att åstadkomma genom det vi kallar manlig bröstförminskning. Det innebär att mängden bröst- och fettvävnad på bröstkorgen minskas. För det använder vi flera olika metoder, som fettsugning, kirurgisk avlägsnande av körtelvävnad — eller en kombination av båda två.

Vi ser fina och naturliga resultat med de metoder vi använder. Det slutgiltiga utseendet efter en gynekomasti visar sig oftast 6-8 månader efter operationen.

Vår storlek, erfarenhet och expertis är din trygghet

Akademikliniken är en väletablerad klinik med högt säkerhetstänk, avancerad modern teknik och lång erfarenhet.

Hos oss möter du alltid legitimerad, auktoriserad och certifierad personal som finns där för dig när du behöver det. Vi är medlemmar i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och Svensk Plastikkirurgisk Förening. Vi utför gynekomasti i Stockholm på vårt högteknologiskt utrustade sjukhus, för att vi skall kunna ge dig en säker omvårdnad och optimala behandlingsresultat.

Målet är att återställa en mer ”normal” manlig bröstform genom att minska mängden bröst- och fettvävnad. Det finns flera metoder som fettsugning, kirurgiskt avlägsnande av körtelvävnad eller en kombination av dessa två metoder. Med rätt typ av behandlingsmetod kan man uppnå mycket bra resultat.

Boka en konsultation

Att tänka på före operation

Inför operation

Mäter och undersöker bröstvävnaden

Inför en eventuell operation gör du en konsultation hos en av våra plastikkirurger som mäter och undersöker bröstvävnaden för att ta reda på hur stor del av bröstområdet som beror på onormal körteltillväxt och hur mycket som är ren fettvävnad.

De behandlas på två kirurgiskt olika sätt. Vid en oförklarlig bröstkörteltillväxt kan man behöva göra vissa medicinska utredningar för att kontrollera hormonbalansen. I övrigt behövs inte några särskilda utredningar.

Lyssnar till dina förväntningar och önskemål

I samband med konsultationen berättar du om dina problem och önskemål. Plastikkirurgen berättar vilka möjligheter som finns, hur operationen går till och svarar på dina frågor. Du får berätta vilka förväntningar du har och kirurgen förklarar vilket resultat en operation skulle kunna ge.

Tillsammans går ni också igenom ditt hälsotillstånd och om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid.

Försök hålla dig i form

Det är bra om du förbereder dig inför din gynekomastioperation genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

På operationsdagen

Lokalbedövning eller narkos

Beroende på ingreppets omfattning utför vi operationen antingen med lokalbedövning eller med ytlig narkos. Om man har gynekomasti och bara behöver göra en fettsugning gör vi antingen ett snitt i bröstvårtskanten eller nedanför bröstet, ca 5 mm långt för fettsugningskanylen. Om det finns ett överskott av bröstkörtel skär man istället loss körtelvävnaden från undersidan av själva vårtgården.

Coolsculpting alternativ

Om gynekomastin enbart beror på överskott av fettvävnad går det också att behandla med en icke-kirurgisk metod för fettreducering, så kallad Coolsculpting. Då använder man kyla för att bryta ned fettcellerna. Din plastikkirurg kan avgöra om detta är ett alternativ för dig.

Efter ingreppet

Gå hem samma dag

Att operera gynekomasti är ett förhållandevis litet ingrepp och de flesta patienter kan gå hem samma dag.

Vi lägger ett tryckförband på området för att hindra efterblödningar och svullnader. Stygnen bryts ned och försvinner så de behöver inte tas bort. Jobbar du på kontor går det bra att återvända till arbetet efter ca två dagar. Vig tyngre fysiskt arbete bör du vara hemma i en vecka.

Undviker ärrbildningar

Det dröjer dock flera månader innan huden har anpassat sig helt. Vanligtvis behövs ingen hudborttagning när det gäller bröstkörtelförminskning. På så sätt kan vi undvika andra ärrbildningar än det lilla ärr som ligger i kanten på vårtgården.

Håll igång med lugna promenader

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Den första tiden efter gynekomastioperationen rekommenderar vi att du avstår träning och andra fysiska aktiviteter och håller igång endast med lugna promenader.

Tillgängliga dygnet runt

Efter operationen finns vi tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan om du behöver komma i kontakt med oss efter att du gått hem. Du kallas på återbesök några dagar efter operationen och även 6 månader efteråt vid behov.

Våra priser

Vad kostar manlig bröstförminskning?

Priset för en manlig bröstförminskning beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet. Det absolut bästa är att boka en konsultation med en av våra duktiga plastikkirurger. Under konsultationen diskuterar man önskemål, pris samt att du patient har möjlighet att få svar på alla dina frågor.

Boka Konsultation

Frågor & svar narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.