Priser för ben- och lårplastik i Stockholm

* En administrativ engångsavgift tillkommer vid delbetalning om 295-595 kronor beroende på avbetalningstid