Priser för gummy smile i Stockholm

Botulinumtoxin / Rynkbehandling – Gummy smile (Botox)

Konsultation görs innan behandling. *Pris för injektionssjuksköterska 350 kr, läkare 600 kr.

Konsultation: 350-600 kr*
Behandling från: 3 500 kr
Boka konsultation