Priser för injektioner i Stockholm

Konsultation

Botulinumtoxin (Botox) & Rynkbehandling

Fillers

Övriga injektionsbehandlingar