Priser för botulinumtoxin (botox) & rynkbehandling i Stockholm

Botulinumtoxin (Botox) & Rynkbehandling

* En administrativ engångsavgift tillkommer vid delbetalning om 295-595 kronor beroende på avbetalningstid

Gummy smile

* En administrativ engångsavgift tillkommer vid delbetalning om 295-595 kronor beroende på avbetalningstid