BRIMP – Bröstimplantatregistret

Bröstimplantatregistret BRIMP är ett initiativ för att säkerställa trygghet och hög kvalitet för kvinnor som opererar in bröstimplantat.

BRIMP startade i maj 2014 och är nu ett av ett stort antal kvalitetsregister som finns i Sverige inom om hälso- och sjukvård. Målet är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och utgöra en källa för forskning. Akademikliniken har valt att deltaga i registret i vår strävan att ständigt öka kvalitet och säkerhet i vården. Vår plastikkirurg Dr. Ulf Samuelson samt Dr. Gabriella Sellman sitter med i styrgruppen för registret.

Vad är BRIMP?

Bröstimplantatregistret BRIMP är ett nationellt kvalitetsregister för patienter som av olika skäl har erhållit bröstimplantat. Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i vården samt att säkerställa likvärdig vård i hela landet. BRIMP förväntas i ett tidigt skede upptäcka eventuella oväntade komplikationer i samband med ett implantat. Det svenska registret har rönt stort internationellt intresse då det för närvarande saknas bra register för bröstimplantat.

Brett stöd

En nationell expertgrupp har arbetat med framtagning av bröstimplantatregistret BRIMP. Tre stora kliniker i Sverige, varav en är Akademikliniken, har under nästan två års tid arbetat med olika problemställningar för att utforma bröstimplantatregistret BRIMP så bra som möjligt både för patienterna och för sjukvården. Arbetet leds av styrgruppen som kontinuerligt diskuterar kvalitetsförbättringar av det nya bröstimplantatregistret.

BRIMP stöds av anslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt yrkesföreningarna. De är också förankrade och stöds ekonomiskt av Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP).
De nationella kvalitetsregistren ger en unik möjlighet att följa vårdens resultat. De bygger på data som samlats in från hälso-och sjukvården. Syftet är att ge underlag till förbättringsarbete och att öka patientsäkerheten.

Alla kvinnor som får bröstimplantat här hos oss på Akademikliniken registreras i BRIMP för att ytterligare kvalitetssäkra patientsäkerheten. Registreringen är dock frivillig och man har som patient rätt att stå utanför denna.

Patientfördelar

Bröstimplantatregistret BRIMP har många fördelar för dig som patient:

  • Att säkerställa att oväntade komplikationer i samband med bröstimplantat upptäcks tidigt
  • Att få en bättre förståelse hur bröstimplantat påverkar din bröstform i ett längre tidsperspektiv
  • Att öka kunskap om din belåtenhet med bröstimplantat i ett längre tidsperspektiv
  • Att utvärdera om bröstimplantat ger smärta i dina bröst
  • Att öka kunskap om och när bröstimplantat bör bytas

Läs mer på Bröstimplantatregistret BRIMP