Konsultation Plastikkirurgi

En bra konsultation är A och O

Om du har bestämt dig för att göra en förändring med kirurgi är det dags att boka tid för en personlig konsultation hos någon av våra plastikkirurger. Det är viktigt att du noga tänkt igenom vad det är du vill uppnå med ingreppet innan konsultationen samt förberett de frågor du vill ställa. En bra konsultation är en viktig förutsättning för att slutresultatet ska bli bästa möjliga.

Vi diskuterar dina förväntningar

Vid konsultationen får du själv berätta om vilka önskemål och förväntningar du har. Man tittar tillsammans i spegeln och plastikkirurgen kommer att ställa frågor för att verkligen förstå vad det är du vill uppnå. Det är inte säkert att den lösning du själv själv funderat på är den optimala. Plastikkirurgen med sin expertis och erfarenhet kommer att informera dig om vilka alternativ som finns för att åstadkomma det resultat du är ute efter och mer precist vilka områden som kan förbättras med operationen.

Vid vissa konsultationer så som för bröst- och näsplastik använder man sig ofta Vectra 3D som är en 3D kamera, ett fantastiskt hjälpmedel som underlättar när du skall föreställa sig det blivande resultatet. Läs mer om 3D-simulering.

Boka tid eller fundera lite till

Tillsammans med plastikkirurgen enas ni sedan om hur ni går vidare. Antingen bokar man tillsammans in ett datum för en operation alternativt går du hem och funderar lite till om du inte känner dig helt säker. Ni går även igenom ditt generella hälsotillstånd och stämmer bl a av att ditt BMI-värde inte är för högt för att en operation ska kunna utföras utan risk.

Det är också viktigt att vara medveten om att plastikkirurgen kan avråda från operation om hen tycker att det finns anledning till detta, detta kan vara beroende på olika orsaker.

I samband med konsultationen får du också all praktisk information du kan tänkas behöva kring operationen; hur mycket det kommer att kosta, eventuella risker, hur den går till, vad som gäller före, under och efter operation samt hur du ska förbereda dig på bästa sätt.

Efter konsultationen finns våra sjuksköterskor och plastikkirurger till hands via mail eller telefon för att svara på ytterligare frågor som kanske dyker upp när du kommit hem.

Grafisk mindre logotyp för Akademikliniken app för online konsultation - AK Online

Online-konsultation- för dig som är bekvämare med en första konsultation hemifrån

För dig som bor längre bort från en klinik, eller som tycker det känns mer bekvämt att första gången mötas online, finns nu AK Online.

Läs med om Online konsultation