Manlig bröstförminskning hos Akademikliniken i Malmö

En gynekomasti-operation utförs när män utvecklar onormalt stora bröst som kan påminna om en kvinnas. Detta kan behandlas med s.k. manlig bröstförminskning. Hos Akademikliniken i Malmö har vi lång erfarenhet av att utföra gynekomasti för män.

Målet med en gynekomasti-operation är att återställa en mer ”normal” manlig bröstform genom att minska mängden bröstvävnad och överskottshud. En gynekomasti-operation består av flera metoder som fettsugning, kirurgiskt avlägsnande av körtelvävnad eller en kombination av dessa två. Med rätt typ av behandlingsmetod vid en gynekomasti-operation kan man uppnå väldigt bra resultat.

Vad är orsaken till gynekomasti?

Det finns flera olika orsaker varför män utvecklar gynekomasti. Arvsanlag, hormonförändringar, viktuppgång, medicinering är några exempel. Hos en del män växer bröstkörteln ovanligt mycket i puberteten och det är inte heller ovanligt att brösten växer efter en hormonbehandling, till exempel i samband med sjukdom. Män kan också få en lokal fettansamling i brösten, s k pseudogynekomasti. Därför vill många män utföra en gynekomasti-operation.

Vad händer vid en gynekomasti-operation?

Inför en eventuell operation hos Akademikliniken Malmö gör du en konsultation hos en av våra plastikkirurger som mäter och undersöker bröstvävnaden för att ta reda på hur stor del av bröstområdet som beror på onormal körteltillväxt och hur mycket som är ren fettvävnad. De behandlas på två kirurgiskt olika sätt. Vid en oförklarlig bröstkörteltillväxt kan man behöva göra vissa medicinska utredningar för att kontrollera hormonbalansen. I övrigt behövs inte några särskilda utredningar vid en gynekomasti-operation.

I samband med konsultationen berättar du om dina problem och önskemål. Plastikkirurgen berättar vilka möjligheter som finns, hur operationen går till i Malmö och svarar på dina frågor. Du får berätta vilka förväntningar du har och kirurgen förklarar vilket resultat en gynekomasti-operation kan ge för män. Tillsammans går ni också igenom ditt hälsotillstånd och om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid i Malmö.

Det är bra om du förbereder dig inför din gynekomasti-operation genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

Hur går en operation till?

Vanligtvis görs operationen i narkos.

Om gynekomastin enbart beror på överskott av fettvävnad går det också att behandla med en icke-kirurgisk metod för fettreducering, s k Coolsculpting, där man använder kyla för att bryta ned fettcellerna. Din plastikkirurg kan avgöra om detta är ett alternativ för dig.

Vad händer efter operationen?

En gynekomasti-operation är ett förhållandevis litet ingrepp och man kan gå hem samma dag. Vi lägger ett tryckförband på området för att hindra efterblödningar och svullnader. Vanligtvis tar vi bort stygnen efter 1-2 veckor och redan då kan man se hur bröstområdet sjunkit ner och antagit en mer manlig form.

Det dröjer dock flera månader innan huden har anpassat sig helt. Vanligtvis behövs ingen hudborttagning.

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Den första tiden efter en gynekomasti-operation rekommenderar vi att du avstår träning och andra fysiska aktiviteter förutom lugna promenader.

Efter operationen finns vi tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan om du behöver komma i kontakt med oss efter att du gått hem. Du kallas på återbesök några dagar efter operationen och även 6 månader efteråt.

*Vi vill understryka att en gynokomasti-operation inte garanterar samma resultat för alla. Detta är individuella behandlingar vars resultat varierar från person till person.

Så går gynekomasti till

Inför operation

Mäter och undersöker bröstvävnaden

Inför en eventuell operation gör du en konsultation hos en av våra plastikkirurger som mäter och undersöker bröstvävnaden för att ta reda på hur stor del av bröstområdet som beror på onormal körteltillväxt och hur mycket som är ren fettvävnad.

De behandlas på två kirurgiskt olika sätt. Vid en oförklarlig bröstkörteltillväxt kan man behöva göra vissa medicinska utredningar för att kontrollera hormonbalansen. I övrigt behövs inte några särskilda utredningar.

Lyssnar till dina förväntningar och önskemål

I samband med konsultationen berättar du om dina problem och önskemål. Plastikkirurgen berättar vilka möjligheter som finns, hur operationen går till och svarar på dina frågor. Du får berätta vilka förväntningar du har och kirurgen förklarar vilket resultat en operation skulle kunna ge.

Tillsammans går ni också igenom ditt hälsotillstånd och om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid.

Försök hålla dig i form

Det är bra om du förbereder dig inför din gynekomastioperation genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

På operationsdagen

Narkos

Om man har gynekomasti och bara behöver göra en fettsugning gör vi antingen ett snitt i bröstvårtskanten eller nedanför bröstet. Om det finns ett överskott av bröstkörtel skär man istället loss körtelvävnaden från undersidan av själva vårtgården.

Coolsculpting alternativ

Om gynekomastin enbart beror på överskott av fettvävnad går det också att behandla med en icke-kirurgisk metod för fettreducering, så kallad Coolsculpting. Då använder man kyla för att bryta ned fettcellerna. Din plastikkirurg kan avgöra om detta är ett alternativ för dig.

Efter ingreppet

Ge hem samma dag

Att operera gynekomasti är ett förhållandevis litet ingrepp och man kan gå hem samma dag.

Vi lägger ett tryckförband på området för att hindra efterblödningar och svullnader. Vanligtvis tar vi bort stygnen efter 1-2 veckor och redan då kan man se hur bröstområdet sjunkit ner och antagit en mer manlig form.

Undviker ärrbildningar

Det dröjer dock flera månader innan huden har anpassat sig helt. Vanligtvis behövs ingen hudborttagning när det gäller bröstkörtelförminskning. På så sätt kan vi undvika andra ärrbildningar än det lilla ärr som ligger i kanten på vårtgården.

Håll igång med lugna promenader

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Den första tiden efter gynekomastioperationen rekommenderar vi att du avstår träning och andra fysiska aktiviteter och håller igång endast med lugna promenader.

Tillgängliga dygnet runt

Efter operationen finns vi tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan om du behöver komma i kontakt med oss efter att du gått hem. Du kallas på återbesök några dagar efter operationen och även 6 månader efteråt.

Före- och efterbilder

Se fler bilder