Synpunkter på vården

Akademiklinikens vision är ”Världens nöjdaste kunder. Med sig själva” och vi hoppas därmed att du har uppnått det, efter att du fått vård hos oss. Men om du inte skulle vara helt nöjd ger vi dig här information om vilka möjligheter du har att återkoppla till oss och till andra instanser.

På Akademikliniken välkomnar vi all återkoppling och ser det som en möjlighet för oss att utveckla och förbättra verksamheten.

Hör av dig till kliniken

I första hand vill vi att du tar kontakt med den klinik där du blivit behandlad, då de har tillgång till alla relevant information. Vår erfarenhet är att problemen oftast kan lösas tillsammans.

Känner du dig osäker på vem du ska kontakta så hör av dig till någon av våra kliniker som kan hjälpa dig vidare.

Patientförsäkringen

Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god och säker vård. Anser du att du blivit felbehandlad eller att vården på Akademikliniken inte lever upp till kraven i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), så kan du anmäla det till patientförsäkringen som Akademikliniken har hos Folksam.

Använd Folksams webbtjänst för skadeanmälan: Anmäl skada hos Folksam

IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

I januari 2018 ändrades reglerna för vilka klagomålsärenden IVO har skyldighet att utreda. Utredningsskyldigheten begränsas till att endast innefatta ärenden av mer allvarlig karaktär och först efter att patienten haft kontakt med vårdgivaren. Anser du dock att ditt ärende ska anmälas till IVO så gör du det här: Informera eller anmäla till IVO 

Du kontaktar också IVO om du önskar att få hela eller delar av din journal förstörd.