Priser för ben och lårplastik i Göteborg

* En administrativ engångsavgift tillkommer vid delbetalning om 295-595 kronor beroende på avbetalningstid