Lär känna Sara Marchner-Palmer

Övrigt, FAQ

Sara är legitimerad tandläkare sedan år 2009 och har arbetat både i Sverige och Storbritannien. Hennes passion för estetik, proportioner och balans ledde henne till estetisk medicin. Sara har arbetat med estetisk medicin i London sedan 2013. Vi fick en kort pratstund med Sara om hennes arbete med estetiska injektioner.


Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det är mycket som är både spännande och givande med mitt arbete, men mötet med människor och möjligheten att få hjälpa patienter att korrigera någon aspekt i sitt utseende som de inte känner sig bekväm med, och att sedan få se hur det har en positiv inverkan på deras välbefinnande och upplevd livskvalitet, är nog främsta anledningen till mitt yrkesval.

Du har studerat i både London och Italien och även jobbat länge i London, vad har det gett dig för unika  erfarenheter?

– En av många fördelar med att ha varit kliniskt verksam i olika länder är att jag har fått kunskap om en mängd olika behandlingstekniker och behandlingsalternativ inom det estetiska fältet, tack vare det nära samarbetet med bl.a. plastikkirurgi, dermatologi och även patologi och produktutveckling via akademisk forskning. Tack vare detta har jag ett holistiskt synsätt på estetiska behandlingar, inte minst i de fall där målet för behandlingen är att ge patienten ett yngre och “fräschare” utseende. Åldrande är en komplex process som involverar alla vävnader i kroppen, därför bör man ta detta i beaktande när man planerar sin behandling.

 Vad var det med Akademikliniken som lockade dig?

– Jag sökte mig till Akademikliniken av flera anledningar, men framför allt det faktum att all verksamhet som utförs här är djupt förankrad i medicinsk beprövad vetenskap. Vi tummar aldrig på kvaliteten och tar inga genvägar.

På Akademikliniken uppmuntras ständig kompetensutveckling då det är viktigt att alltid hålla sig á jour med den medicinska utvecklingen. Jag uppskattar också den breda kompetens som finns inom Akademiklinniken, och det nära samarbetet mellan olika specialistdiscipliner, vilket gör att vi kan hjälpa våra patienter på allra bästa sätt.

Vad är det viktigaste för dig i mötet med en patient?

– Det viktigaste för mig är att förstå min patient – vad hon eller han vill uppnå med sin behandling, motivationen bakom och vilka förväntningar patienten har. Finns det kanske en oro för behandlingen och hur ser den ut? Kort och gott: få insikt om patientens önskemål och förväntningar för att kunna skräddarsy behandlingen på ett sätt som ger det bästa kliniska resultatet, såväl som en trygg upplevelse.

Vad skulle du säga är den absolut viktigaste egenskapen som injektionsbehandlare?

– Det är svårt att nämna en egenskap som den viktigaste, men empati, nyfikenhet och ödmjukhet är en god start. Och självklart en god känsla för ansiktets proportioner!

Läs mer om Sara HÄR.