Sara Marchner-Palmer

Legitimerad tandläkare, MSc Estetisk Medicin

Läs mer

Sara Marchner-Palmer är legitimerad tandläkare sedan år 2009, då hon tog examen från Karolinska Institutet. Hon började sin karriär som tandläkare och har arbetat både i Sverige och Storbritannien. Hennes passion för estetik, proportioner och balans ledde henne till estetisk medicin.

Sara har arbetat med estetisk medicin i London sedan 2013. Där läste hon även en tvåårig masterutbildning i Estetisk Medicin på Queen Mary University. Hon har därtill genomgått ett fellowship på Health Park i Italien, för att ytterligare förfina sina kliniska färdigheter i flertalet estetiska icke-kirurgiska behandlingar samt kombinationsbehandlingar.

Sara har även arbetat som universitetsföreläsare på Queen Mary University samt Ulster University och har medverkat  som föreläsare och injektionsinstruktör i ett flertal symposium och kurser i London.

Sara vill erbjuda sina patienter möjligheten att lyfta fram sina bästa drag utan att förändra det som är unikt i det individuella ansiktet och behålla ett naturligt uttryck. Fokus ligger på ansiktets proportioner och balans för att uppnå en fräsch look, utan risken att se överbehandlad ut.