Puffy nipples – Vad är det?

Plastikkirurgi

puffy nipples

Puffy nipples, eller puffiga bröstvårtor, är ett tillstånd där bröstvårtorna och det omgivande området ser svullna eller utbuktade ut, vilket kan bero på en abnormal körtel- och fettvävnad under huden. Detta tillstånd kan påverka både män och kvinnor, och leda till både osäkerhet och obehag.  

Puffy nipples är vanligare hos män

Puffy nipples är ofta mer framträdande och diskuterat i sammanhang som rör män. Detta beror främst på att puffiga bröstvårtor hos män ofta är associerade med gynekomasti, ett tillstånd där män utvecklar större bröstvävnad än vad som är typiskt. Gynekomasti kan göra att bröstvårtorna och området runt bröstvårtorna ser svullna och “puffiga” ut.

Orsaker till puffy nipples

  • Hormonella förändringar: Hos både män och kvinnor kan hormonella obalanser leda till förändringar i bröstkörtelvävnaden, vilket kan ge puffiga bröstvårtor. Under puberteten är det inte helt ovanligt att vissa män utvecklar en abnormal bröstkörtelvävnad.
  • Genetik: Vissa personer är mer benägna att utveckla detta tillstånd på grund av sin genetiska bakgrund. Familjehistorik kan öka risken för puffiga bröstvårtor signifikant.
  • Gynekomasti: Hos män kan detta tillstånd, där bröstvävnaden blir onormalt förstorad, skapa utstående och puffiga bröstvårtor.
  • Viktfluktuationer: Snabba viktökningar eller viktminskningar kan påverka bröstvävnadens utseende, då förändringar i kroppsfett kan ha en direkt påverkan på bröstens form och storlek.

Hur behandlar man puffy nipples?

Vi erbjuder olika behandlingar anpassade efter dina individuella behov och önskemål. Ett första steg är alltid en personlig konsultation där vi tillsammans går igenom vad vi kan erbjuda för att uppnå bästa möjliga resultat.

Oftast kan ett mindre kirurgiskt ingrepp, där överflödig bröst- och körtelvävnad tas bort, vara en lämplig lösning. Kirurgen gör då ett litet snitt, ofta runt eller inom det pigmenterade området kring bröstvårtan, för att minimera ärrets synlighet. Kirurgen avlägsnar sedan den överflödiga bröstkörtelvävnaden, ibland i kombination med fettsugning för att avlägsna överskottsfett och forma området för ett naturligare och jämnare utseende.

Efter behandlingen

  • Återhämtning: Återhämtningstiden varierar från person till person, och det är viktigt att ge kroppen den tid den behöver. Följ noga de vårdinstruktioner som ges för att underlätta en smidig återhämtning.
  • Resultat: Resultaten syns gradvis efterhand som svullnaden och eventuella blåmärken lägger sig. Det slutgiltiga resultatet visar sig vanligtvis efter 6-8 månader, varpå den nya konturen och formen blir mer framträdande och stabil.
  • Uppföljning: Uppföljningsbesök är en viktig del av processen för att säkerställa att läkningen fortskrider som den ska och att du är nöjd med resultaten. Dessa möten ger också möjlighet att adressera eventuella frågor eller funderingar som kan uppstå under återhämtningen.

Boka en konsultation

Om du känner igen dig i beskrivningen av puffiga bröstvårtor och önskar mer information eller vill boka en konsultation, uppmuntrar vi dig att ta kontakt med oss. Vi finns här för att lyssna, informera och stötta dig genom hela processen, från första konsultationen till uppföljning efter behandlingen. Tillsammans kan vi arbeta mot en lösning som känns rätt för dig och som bidrar till att du känner dig bekväm och säker i din egen kropp.

Boka konsultation