Så undviker du misslyckad ögonlocksplastik

Plastikkirurgi, Ögonplastik

ögonlocksplastik

Målet med en ögonplastikoperation är ofta att få ett vackert utseende där det inte syns några spår av att en operation har genomförts. Det krävs specialistkunskaper för att kunna åstadkomma ett tillfredsställande resultat. En väl utförd ögonlocksplastikoperation kan verkligen göra en stor skillnad för ditt utseende. Däremot kan en misslyckad ögonlocksplastik vara förödande.

 

Att göra en plastikoperation innebär alltid en risk och att drabbas av ett misslyckande är aldrig roligt. Men att råka ut för en misslyckad ögonplastikoperation är väldigt jobbigt. Ögonen är något som inte går att dölja och därför kan en misslyckad ögonlocksplastik vara extra tuff. Det är oerhört viktigt att välja en auktoriserad klinik som till exempel Akademikliniken som har lång erfarenhet och har några av Nordens mest erfarna och kunniga plastikkirurger när du ska göra en ögonplastikoperation.

 

Vad en misslyckad ögonlocksplastik är kan variera

En ögonplastikoperation är en relativt enkel operation där det är en liten risk att det tillkommer komplikationer men ibland händer det. Det finns en del patienter som anser att de råkat ut för en misslyckad ögonlocksplastikoperation. Vad misslyckad ögonlocksplastik är lite diffust eftersom det kan skilja mellan olika personer vad som är ett misslyckande och inte. I det allra flesta fall innebär en misslyckad ögonlocksplastik att patienten inte är helt nöjd med resultatet, det levde helt enkelt inte upp till förväntningarna.

 

Gör ögonplastikoperationer hos specialister

Om du planerar att göra en ögonlocksplastikoperation och är orolig för att den ska misslyckas kan du minska risken genom att välja en tillförlitlig klinik som har plastikkirurger som är välutbildade, skickliga och som har lång erfarenhet. Ett tips är att verkligen kontrollera kirurgens kompetens och klinikens rykte. Välj även en kirurg som är specialist på just ögonlock.

 

Korrigeringar av misslyckad ögonlocksplastik

Om du redan har genomfört en ögonlocksplastikoperation och anser att den är misslyckad finns det faktiskt hjälp att få. Det finns nämligen saker som går att göra för att felet ska kunna åtgärdas. Men det kräver att det är en duktig kirurg som gör korrigeringarna. När du har råkat ut för en misslyckad ögonlocksplastikoperation kan du i första hand vända dig till kliniken som gjorde operationen och påtala ditt missnöje och begära att de ska åtgärda felet. Lite olika regler kan gälla beroende på var du har gjort operationen. Kliniker i Sverige har oftast inga problem med att åtgärda fel som de orsakat.

 

Välj en ny klinik om du tappat förtroendet

Ifall du har tappat tilliten till kliniken kan du alltid välja en annan som exempelvis Akademikliniken. Det är bra om du bokar en tid för konsultation för att få veta vad den nya kliniken kan göra för dig. Det är många som anser att en misslyckad ögonlocksplastikoperation är när det blivit stora och synliga ärr kring ögonen. Det är möjligt att korrigera det misstaget. Ärren kan tas bort varefter du sedan får allt ihopsytt på ett annat sätt för att minska risken för att ny ärrbildning ska uppstå. Det finns även andra ärrbehandlingar för att förbättra ärrens utseende. Under en konsultation kan du få all nödvändig information som behövs.

Boka konsultation