Förstklassig ryggplastik hos Akademikliniken i Malmö

Ryggplastik syftar till att förbättra formen på rygg och ibland även stussen. Vid ryggplastik omformas huden med fettsugning och hudsträckning. Ett hudöverskott på ryggen kan man ha av flera skäl, exempelvis ökad ålder eller viktnedgång. Ryggplastik kombineras ibland med fettsugning. Det innebär att man skapar en smalare form av bålen.

Vad händer hos oss?

Vid en konsultation gällande ryggplastik förmedlar du dina önskemål till en koordinator eller till plastikkirurgen, som på ett överskådligt sätt kan förklara hur ingreppet går till och vilka risker ryggplastik kan innebära. Han eller hon gör sedan en bedömning av hur goda förutsättningarna är för en operation och vilket resultat som går att åstadkomma.

Det är mycket viktigt att du avstår helt från nikotin minst två veckor före operationen och minst lika länge efter ryggplastiken då rökning försämrar sårläkningen och ökar risken för infektion. Under en vecka före och en vecka efter operation ska du undvika att ta preparat som ökar blödningsbenägenheten, som t ex Magnecyl, Treo, Ipren, Omega 3 och E-vitamin-kapslar.

Vi vill understryka att ryggplastik inte garanterar samma resultat för alla. Detta är individuella behandlingar vars resultat varierar från person till person.