PRP bromsar håravfall och stimulerar tillväxten

En PRP-behandling ingår alltid vid en hårtransplantation för att ge ett ännu bättre resultat. Man kan även göra denna behandling en broms- och förebyggande.

PRP innebär att en koncentrerad mängd blodplättar (trombocyterna) tas från patientens egna blod. Med hjälp av en centrifugmaskin skiljs plasma ut med mycket blodplättar från resten av plasman och röda blodkroppar.

PRP-behandling – en metod som funnits i flera år

Den trombocytrika plasman injiceras därefter med små stick i hårbotten. På så sätt behandlas hårbotten med kroppens egna blodplättar för att få igång en läkningsprocess. Blodplättarna innehåller många olika tillväxtfaktorer som stimulerar stamcellerna kring hårsäcken och som gör att håret stimuleras till återväxt och håravfall minskar. Metoden har funnits i flera år i andra länder och använts bland annat inom avancerad sårvård och idrottsmedicin.

För de som önskar bedövning kan vi lägga det lokalt i området. Behandlingen tar ca 60 minuter och kickstartar blodcirkulationen, celldelningen och hjälper de svaga hårsäckarna att återhämta sig.

Broms- och förebyggande behandling vid håravfall

En PRP-behandling ingår alltid vid en hårtransplantation för att ge ett ännu bättre resultat. Man kan även göra denna behandling broms- och förebyggande. Då rekommenderas en behandling per månad de första sex månaderna och därefter en underhållsbehandling var sjätte månad. Det kan även göras mer sällan. Effekten kommer då långsammare.

Våra priser

Vad kostar en PRP-behandling?

Priset för en PRP-behandling beror på en rad faktorer. Bland annat på omfattningen av ett ingrepp och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för PRP-behandling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev