Intimkirurgi Man

De flesta önskar göra en penisförstoring för att de upplever sin penis för kort och indragen när den är slak – inte att den är för liten vid erektion.

Penisförstoring är kanske det mest omskriva ingreppet inom manlig intimkirurgi. Längden på penis kan variera från ett par centimeter upp till 15 centimeter i viloläge. De flesta önskar göra en penisförstoring för att de upplever sin penis för kort och indragen när den är slak – inte att den är för liten vid erektion.

Penisförstoring 25-30% i vila

Man kan förlänga penis med vanligtvis ett par cm eller ca 25-30% av längden i vila. I enskilda fall kan man uppnå en förlängning med 4-6 cm. Hur stor förlängningen slutligen kan bli kan man oftast inte säkert se förrän efter att patienten har opererats.

Så går en penisförstoring till

Inför operation

Bedömer längd och storlek

Vid det första konsultationsbesöket tar din kirurg reda på om du har några problem i urinvägarna eller med några sexuella funktioner. I så fall bör du uppsöka en urologspecialist för en utredning.

Vi bedömer också längd, storlek samt hur pass rörlig peniskroppen är, liksom hur goda förutsättningarna är för att få en förlängning.

Pratar om dina förväntningar

Du får även information om vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Vidare får du fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar.

Finns tillhands och svarar på frågor

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

På operationsdagen

Operation under narkos

På operationsdagen träffar du din plastikkirurg och din narkosläkare.

Operationen genomförs med narkos. För att förlänga penis lossar man på de fästen som håller penis inne i kroppen. På så sätt förskjuts en del av penis som finns inne i kroppen och hamnar utanför. Därefter syr vi fast svällkropparna i sin nya och mer framskjutna position.

Vi syr vidare ihop snittet på ett sätt som skjuter huden framåt vilket också hjälper till att förlänga penisen i basen.

Förbered genom att hålla dig i form

Erektionsförmågan påverkas inte av ingreppet. Förutsatt att inga komplikationer tillstöter förändras inte heller känseln i huden eller på ollonet.

Du förbereder dig inför operationen på bästa sätt genom att hålla dig i god form och ta reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen.

Efter ingreppet

Lyssna på kroppens signaler

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Du kommer att få ingående instruktioner hur du ska förhålla dig till arbete, fysisk och sexuell aktivitet.

Du når oss dygnet runt

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Våra priser

Vad kostar en penisförstoring?

Priset för en penisförstoring beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för penisförstoring

Frågor & svar om narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.