Lårplastik i världsklass hos Akademikliniken i Malmö

Lårplastik innebär att du sträcker huden och får en bättre form på låren. Anledningar till lårplastik kan vara vid viktnedgång som ledde till ökad hud.

Lårplastik syftar till att förbättra formen på låren och samtidigt sträcka huden. Det finns flera skäl till ett hudöverskott, exempelvis ökad ålder eller viktnedgång. Ibland kombinerar man lårplastik med fettsugning för att ge låren en smalare form.

Vad händer vid lårplastik?

Vid en konsultation angående lårplastik förmedlar du dina önskemål till en koordinator eller till plastikkirurgen, som på ett överskådligt sätt kan förklara hur ingreppet går till. Han eller hon gör sedan en bedömning av hur goda förutsättningarna är för en operation och vilket resultat som går att åstadkomma gällande lårplastik för just dig.

Det är mycket viktigt att du avstår helt från nikotin minst fyra veckor före din lårplastik och lika länge efter operationen då rökning försämrar sårläkningen och ökar risken för infektion. Under en vecka före och en vecka efter din lårplastik ska du undvika att ta preparat som ökar blödningsbenägenheten, som t ex Magnecyl, Treo, Ipren, Omega 3 och E-vitaminkapslar.

Vi vill understryka att lårplastik inte garanterar samma resultat för alla. Detta är individuella behandlingar vars resultat varierar från person till person.

Så går lårplastik till

Inför operation

Lyssnar på dina önskemål och förväntningar

Första gången du besöker oss lyssnar vi på dina önskemål, förväntningar och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

Förberedelse vid narkos

Praktiska information kring operationen får du av vår plastikkirurg. bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

På operationsdagen

Kvar över natten

Snitt läggs längs insidan av låret och detta ger till en början mycket synliga ärr, vilka dock brukar blekna undan och bli relativt osynliga.

Ingreppet sker i narkos och man ligger kvar över natten på kliniken. Även om smärtan efter operationen inte är speciellt uttalad är man ändå handikappad i minst en vecka efter operationen. Under den tiden har man åtsittande förband på benen.

Undgå komplikationer

För att undgå komplikationer skall detta ingrepp utföras av erfaren kirurg eftersom annars risk föreligger att viktiga lymfbanor i ljumsken kan skadas, vilket  leder till uppsvullet ben.

Innan ärren har hunnit bli vita kan de vara synliga för utomstående, speciellt på badstranden.

Efter ingreppet

Lyssna till kroppens signaler

Eftersom läkningsprocessen är beroende av vilken behandling som du har gått igenom är det viktigt att du följer våra råd, men också lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem.

När du går hem efter en behandling får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och du är välkommen att ringa oss om du har några frågor.