Korrigera utstående öron

Att korrigera utstående öron med kirurgi är den vanligaste estetiska operationen som utförs på barn.

Under många år har vi behandlat patienter som önskar korrigera örats form. Det handlar vanligtvis om att korrigera utstående öron. Men det kan också finnas anledning att korrigera andra delar av örat, utstående örsnibbar eller ovanligt hög mellandel i örat.

Att korrigera utstående öron med kirurgi är ett ingrepp som mest utförs på barn då brosket fortfarande är mjukt och formbart. Orsaker kan vara att öronen är i vägen för till exempel hjälmar, mössor eller att barnet själv önskar dem mindre prominenta Det är lämpligt att utföra operationen strax innan barnet börjar lågstadiet.

Boka en konsultation här för att ställa dina frågor direkt till en plastikkirurg och hör hur vi kan hjälpa just dig eller ditt barn.

Så går korrigering av utstående öron till

Inför operation

Vi lyssnar på dina önskemål och förväntningar

Första gången du besöker oss lyssnar vi på dina önskemål, förväntningar och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

Förberedelse inför narkos

Praktiska information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. Bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

På operationsdagen

Vanligtvis korrigerar vi utstående öron under narkos som kompletteras med en lokalbedövning av området kring örat.

Så kommer örat närmare huvudet

Den vanligaste operationstekniken är att brosket delas från baksidan utmed det tänkta inre brytvecket på örat, friläggs och slipas. På så sätt slipper kirurgen att göra ett snitt på örats framsida. Slipningen gör att brosket i örat viker sig bakåt. Då kommer örat närmare huvudet.

Vi utför även andra korrigeringar med slipning eller genom att skära bort en broskförhöjning.

Bandage runt huvudet

För att korrigera utstående örsnibbar tar man också bort hud eller underhudsfett från baksidan.
 
När kirurgen har skapat den nya formen på örat sys snittet på örats baksida ihop och örat formas med bandage.

För att hålla bandaget stadigt på plats under läkningsperioden lägger vi oftast även ett bandage runt huvudet.

Efter ingreppet

Värken försvinner efter en dag

Man kan uppleva en dunkande ömhet i örat timmarna efter operationen, men inte värre än att det mildras med hjälp av vanliga värktabletter. Den mesta värken försvinner efter en dag.

Under läkningsfasen är det förband som läggs runt huvudet mycket viktigt för att hålla örat på plats. Det bör därför inte rubbas under första veckan efter operation.

Tar bort stygnen efter 1-2 veckor

Vanligtvis tar vi bort förbandet på kliniken efter en vecka och då kan örat fortfarande vara lätt missfärgat, men detta brukar försvinna efter 10-14 dagar. Efter en till två veckor kommer du tillbaka till kliniken för att ta bort stygnen.

Undvik att träna de första tre veckorna efter operationen. När det gäller sporter där man riskerar drag i och slag mot örat bör man vänta i 6-8 veckor efter operationen. Efter ca 6 månader har örat läkt.

Du når oss dygnet runt

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Våra priser

Vad kostar korrigering av utstående öron?

Priset för korrigering av utstående öron beror på en rad faktorer. Bland annat på omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Det bästa är att boka en konsultation med en av våra duktiga plastikkirurger. Under en konsultation ser plastikkirurgen på just ditt fall, lyssnar till dina önskemål och ger sedan rekommendationer utifrån det. Du får även veta exakt pris för ditt eventuella ingrepp samt får möjlighet att får svar på alla dina frågor.

Boka konsultation för korrigering utstående öron

Frågor & svar om narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.