Indragna bröstvårtor

Bröstvårtans utseende har inte bara estetisk betydelse för kvinnor. Det kan också uppstå funktionella besvär till exempel vid indragna bröstvårtor. Vi har specialistkompetens på Akademikliniken som kan åtgärda indragna bröstvårtor.

Orsaken till indragna eller inverterade bröstvårtor beror i korthet på att de bindvävsstråk som finns mellan körtelgångarna i bröstet är för strama och korta.

Med indragna bröstvårtor är det ofta svårt att amma eftersom barnet inte har själva vårtknoppen att suga på. Det finns speciella amningsskydd, men det är inte alltid att det hjälper. Andra problem kan vara eksem eller ansamling av smuts i den grop som bildas.

Så går korrigering av indragna bröstvårtor till

Inför operation

Lyssnar till dina önskemål och förväntningar

Första gången du besöker oss lyssnar vi på dina önskemål, förväntningar och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

Vad som gäller vi narkos

Praktiska information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

Håll dig i form som förberedelse

Nästa steg är att boka en tid för operation. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

På operationsdagen

Kan genomföras med lokalbedövning

Den finns en rad olika operationstekniker för att åtgärda indragna bröstvårtor, vanligast är att man skär av de indragande bindvävsstråken med ett snitt i huden. Det är ett förhållandevis litet ingrepp som kan genomföras under lokalbedövning.

Diskutera operationsteknik vid konsultation

Flera av operationsteknikerna innebär dock att man skär av körtelgångarna vilket betyder att man inte kan amma efter ingreppet.

Snittet kan antingen läggas tvärs igenom eller i kanten av vårtknoppen. Vilken operationsteknik som är bäst lämpad diskuterar vi vid konsultationsbesöket.

Efter ingreppet

Lyssna till kroppens signaler

Efter operationen kan känseln i bröstvårtan minska. Hos enstaka patienter kan bröstvårtan också ha en tendens att återigen dra sig inåt efter operation. Då kan man behöva göra ett nytt ingrepp.

Läkningsprocessen är väldigt individuell, därför är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem.

Våra priser

Vad kostar korrigering av indragna bröstvårtor?

Priset för korrigering av indragna bröstvårtor beror på en rad faktorer. Bland annat på omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser

Frågor & svar narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev