Varför drabbas man av håravfall?

Ungefär var tredje man har någon form av håravfall. För många blir det ett problem som växer i takt med att håret faller. Här berättar vi om orsakerna till håravfall och hur vi kan hjälpa dig.

Det finns en rad orsaker till håravfall. En del är kortvariga medan andra är permanenta. Vanligast är Androgen alopecia, så kallat manligt håravfall. Trots namnet drabbar det både män och kvinnor. Ungefär var tredje man har någon form av håravfall. Det börjar i olika åldrar och uppnår olika proportioner. Håret blir generellt tunnare med åren och för många blir det ett problem som växer i takt med att håret faller.

Behandling av håravfall

Orsaker till håravfall

Alopecia Areata

Håravfall på grund av alopecia areata orsakas sannolikt av immunsystemets reaktion mot hårsäckar. Håravfallet begränsas oftast till ett litet rund område och orsakar en helt kal, rund fläck.

Om man drabbas av vidalopecia totalis, faller allt hår på hela kroppen av, även ögonbryn och ögonfransar. Den här symptomen behandlar vi med lokala krämer, viss typ av ljusterapi och i vissa fall medicinering.

Cancerbehandling

Kemoterapi och radioterapi orsakar håravfall eftersom de hindrar hårcellerna från att delas. Håret blir tunnare och faller av när den trycker ut från skalpen. Det händer 1-3 veckor efter behandlingen och patienterna kan bli av med upp till 90 procent av håret. Men när behandlingen avslutas börjar håret att växa igen.

Gener

Vanligt håravfall kan inte ske utan specifika, ärvda gener. Ett gen är en bit kemiskt reglerad ärvd information som är placerad i en kromosom och är en del av människans DNA.

Genetiken bakom androgen alopecia involverar fler gener. Dessa gener kan man ärva från mammas eller pappas sida, men man vet att gener som ärvs från mammas sida spelar större roll vid håravfall. I framtiden hoppas man kunna påverka gener med genterapi för att skydda hårsäckarna från hormonen dihydrotestosteron.

Idag har man ännu inte kunnat identifiera den exakta genen bakom manligt håravfall.

Hårdragning eller trichotillomania

Det finns barn och i sällsynta fall vuxna som leker med sitt hår genom att dra och vrida det. Det kan vara en del av ett dåligt beteende som man många gånger är omedveten om.

Om man inte bryter den här ovanan kan det ske ett permanent håravfall på grund av konstant stress mot hårsäckarna. För att komma tillrätta med det här problemet är det bäst att söka hjälp hos en professionell psykiatriker.

Hårstyling

Många utseendet på sitt hår med kemiska behandlingar som färgning, blekningar och permanent. Om arbetet är rätt gjort och man använder produkter med bra kvalitet skadas håret inte nämnvärt.

Håret kan dock bli svagare och gå sönder om dessa preparat används för ofta. Håret kan också gå sönder om man lämnar kvar preparatet för länge i håret, om man gör två behandlingar på samma dag eller om man t ex bleker ett redan blekt hår.

Flera preparat innehåller mycket starka kemikalier och man har sett fall där kunden har fått brännskador av kemikalien vilket har resulterat i permanent håravfall.

Anlita helst en kvalificerad hårfrisör. Föredrar du att behandla ditt hår själv rekommenderar vi att du använder produkter med gott rykte och att du är noggrann med att följa produktinformationen.

Hög feber, svåra infektioner och svåra förkylningar

Om man drabbas av hög feber av och till, en svår infektion eller förkylning kan man tappa hår. Det är oftast tillfälligt och håret återhämtar sig själv.

Järnbrist

I vissa fall av håravfall kan orsaken vara järnbrist. Antingen får man inte tillräckligt med järn från sin kost och eller så kan man inte absorbera allt järn.

Kvinnor med kraftig mens kan utveckla järnbrist. Järnbrist kan upptäckas med blodprovtagning och kan korrigeras med järntabletter.

Läkemedel

En del receptbelagda mediciner, som gikt-, reumatism-, antidepressiva, hjärt-, blodtrycks-, och blodförtunnande mediciner kan orsaka tillfälligt håravfall hos vissa människor. Likaså kan en hög dos A-vitamin också orsaka håravfall.

Laser

Vi kan stimulera hårbotten med laser och på så sätt öka blodcirkulationen på skalpen vilket ger hårsäckarna mer blod. I vissa fall kan man väcka vilande hårsäckar att börja producera hår igen med hjälp av laser. Håret kan bli tjockare och kraftigare, ibland kan nytt hår produceras.

För att få en positiv effekt med laser måste man upprepa behandlingen flera gånger i veckan. Om man avslutar behandlingen avtar effekten. Behandling med laser kan kombineras med hårtransplantation och mediciner mot håravfall.

Mediciner

Man använder ofta medicinska behandlingar för att hämma håravfall. I vissa fall har man också sett tecken till ny hårväxt. Eftersom effekten avtar om man avslutar behandlingen rekommenderar vi en livslång behandling för att uppnå och bibehålla önskad effekt.

Medicinering kan kombineras med hårtransplantation och/eller med laser.

Mekanisk skada

Man kan själv skada håret, medvetet eller omedvetet . Somliga drar i sitt hår vid stress, vilket till slut får håret att ramla av. Även olika slags hårbehandlingar som färgning, blekning och permanent kan skada håret och få det att ramla av.

Operationer och kroniska sjukdomar

Om man behöver gå igenom ett stort kirurgiskt ingrepp kan man uppleva ökat håravfall 1-3 månader efter operationen. Efter några månader har håret dock återhämtat sig till det normala igen. Även personer med kroniska sjukdomar kan drabbas av ökat håravfall.

Propecia

Propecia eller finasterid är receptbelagd behandling mot håravfall. Man tar en tablett varje dag för att stoppa håravfall och stimulera ny hårväxt. Om man avslutar behandlingen avtar den eventuella positiva effekten inom 6 månader och efter 9-12 månader är man tillbaka vid utgångsläget.Det finns inga påvisbara effekter mot höga flikar och långt framskriden skallighet. Propecia ska inte användas av kvinnor.

Proteinbrist

Vissa lågproteindieter och onormala matvanor kan orsaka proteinbrist. För att försöka spara proteiner slutar kroppens hår att växa och går istället in i en vilofas. Då kan man se stora mängder hår falla av efter 2-3 månader.

Ett tecken är att håret lätt kan dras av vid rötterna. Man kan rätta till situationen genom att börjar äta tillräckligt med proteiner. Därför är det är mycket viktigt att man behåller ett lämpligt proteininnehåll i kosten om man bantar.

Regaine

Regaine eller minoxidil är ett flytande liniment som man använder lokalt på det område som har drabbats av håravfall. Medlet ska man helst massera in både morgon och kväll för att stimulera hårväxt och minska ytterligare håravfall. Behandlingen är lämplig för både män och kvinnor.

Sjukdomar

Hårsäcken är mycket känslig och påverkas lätt av obalanser i kroppen. I de flesta fall där håravfall orsakas av sjukdom återhämtar sig håret när kroppen återgår till sitt normala tillstånd.

Sköldkörtelsjukdomar

Både överaktivitet och minskad aktivitet av sköldkörteln kan orsaka håravfall. Sköldkörtelsjukdomar kan oftast lätt diagnostiseras av husläkaren med blodprovtagning. Med rätt behandling återhämtar sig håret igen.

Stress

Många människor drabbas av håravfall på grund av stress. Normalt ser man håravfall inom 3 månader efter en stressig händelse. Det kan sedan ta runt 3månader för håret att återhämta sig.

I de allra flesta fall är stressrelaterat håravfall tillfälligt. Situationen kan dock förvärras om personen är genetiskt betingad till håravfall.

Svampinfektion

Svampinfektion börjar med små hårlösa fläckar som kan sprida sig och orsaka rodnad och svullnad. Den här smittsamma sjukdomen är vanligast hos barn och kan behandlas med mediciner.