Nina Moosavi

Leg. Sjuksköterska (föräldraledig), Stockholm

Läs mer

Nina Moosavi är Leg. sjuksköterska och Certifierad av Estetiska Injektionsrådet.

Nina har arbetat på vår Walk-in-Clinic i Göteborg sedan 2016 . Från den 1 februari, 2019, arbetar Nina på våra Skin Centers i Stockholm.

Nina har arbetat som legitimerad sjuksköterska sedan 2011, bland annat på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Nina har också arbetat på ortopediska avdelningen på Princess Grace Hospital i London samt inom rekonstruktiv plastikkirurgi på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.