Om narkos

Här har vi samlat information om vad som händer före, under och efter narkos. Vilka typer av narkos som finns, risker och vanliga frågor och svar.

Vi utför operationer under narkos både i estetiskt och rekonstruktivt syfte. Oavsett anledning till varför man väljer att utföra en operation, känner  många oro för själva narkosen.

Förberedelser inför narkos och operation

Inför en narkos är det viktigt att vi ser över ditt allmänna hälsotillstånd. Innan vi bokar in en operation lämnar du in en aktuell och noggrant ifylld hälsodeklaration. Tänk igenom följande saker i förväg:

 • Tidigare och nuvarande sjukdomar
 • Tidigare operationer
 • Medicinering
 • Allergier
 • Aktuella och nyligen (senaste månaden) använda mediciner
 • Tidigare narkoser och eventuella komplikationer i samband med dessa
 • Släktingar som har haft problem i samband med narkos
 • Aktuell vikt
 • Lösa tänder/ bryggor eller tandställningar
 • Åksjuka
 • Rökning
 • Alkoholkonsumtion

Tänk särskilt på att meddela narkosläkaren om du har symptom på sjukdomar i luftvägarna, exempelvis feber, hosta eller andningsbesvär. Dessa sjukdomar kan öka risken för komplikationer i samband med narkos. Det är även viktigt att du meddelar oss om du tar någon form av medicin.