BOKA

10 viktiga frågor inför en operation

Hur ska du som blivande patient veta att ditt estetiska ingrepp utförs på ett säkert sätt och med ett lyckat resultat? Här har vi samlat ett antal frågor du bör ställa dig själv innan du fattar beslut om ett ingrepp.

10 viktiga frågor att ställa inför din operation

Nedan får du svar på 10 vanliga och viktiga frågor du behöver ställa inför din operation. Detta är frågor du bör ställa oavsett var du utför din operation. Här på Akademikliniken tas du alltid hand om av erfaren personal och kirurger i världsklass. Vi vet att det är viktigt att du ska känna dig trygg inför din operation och genom att få svar på dessa frågor hoppas vi hjälpa dig dit.

10 viktiga frågor

Vilken läkare som helst kan kalla sig estetisk eller kosmetisk kirurg. Det säger dock ingenting om hans eller hennes utbildning inom området. Den enda specialitetstitel som är skyddad är plastikkirurg som bara den får kalla sig som genomgått en specialistutbildning i plastikkirurgi som efter läkarexamen tar ca 7 år.

Hos Akademikliniken:

Alla våra plastikkirurger är specialistutbildade och har lång erfarenhet.

För att kontakten ska bli så personlig och trygg som möjligt är det en fördel och trygghet att du blir opererad av samma person som du varit på konsultation hos. Någon som lyssnat på dina specifika tankar och önskemål och som vet vad ni har kommit överens om för typ av operation och vilken metod eller material som ska användas.

Hos Akademikliniken:

Du har alltid samma plastikkirurg hela vägen från din första konsultation till din slutkontroll. Om du av någon anledning skulle vilja byta kirurg efter konsultationen så finns det möjlighet till det också och då får du göra en ny konsultation.

För att vara säker på att upplevelsen av kliniken och resultatet från operationen är bra är det alltid bäst att fråga någon som redan opererat sig där. Flera kliniker erbjuder kundreferenser. Undersök om du kan hitta en kundreferens för just den operationsmetod som är aktuell för dig. Be gärna kliniken om exempel på kundreferenser som är relevanta för dig.

Hos Akademikliniken:

Akademikliniken gör löpande kundundersökningar och har en mycket hög andel nöjda patienter. På vår hemsida ak.se och vår Facebooksida finns offentliga kundomdömen och kontaktar du oss på kliniken så kan vi ge dig fler.

All kirurgi innebär risker, så även plastikkirurgi. Vilka risker det rör sig om varierar beroende på vilket område som opereras och hur ditt hälsotillstånd är bl a. Plastikkirurgen ska informera om vilka risker som finns vid just din typ av operation och vad som kan göras för att minimera dem.

Hos Akademikliniken:

Vid en konsultation hos oss på Akademikliniken får du alltid både muntlig och skriftlig information om vilka risker som kan förekomma i samband med just din operation.

Ta reda på vilka som kommer att ta hand om dig i samband med din operation och att de har rätt kompetens. Om kliniken har fler än en plastikkirurg är möjligheten för kunskapsutbyte större och frågeställningar går att lösa snabbare och enklare. Även övrig personal bör ha relevant specialistkompetens för sin specifika arbetsuppgift.

Hos Akademikliniken:

Akademikliniken i Sverige har i dagsläget 18 plastikkirurger fördelade på våra 3 kliniker. Du kan också vara säker på att du blir omhändertagen av narkosläkare, narkossjuksköterskor, operationssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor. Akademikliniken är en av Sveriges äldsta privata plastikkirurgiska kliniker och har funnits sedan 1991.

Försäkra dig om att operationen görs i en miljö med sjukhusstandard och relevant teknisk utrustning för att operationen ska kunna utföras på ett säkert sätt. Kolla också så att kliniken har en bevakad uppvakningsavdelning med ständig uppsikt av sjukvårdspersonal.

Hos Akademikliniken:

Utfös alla operationer i moderna fullt utrustade operationssalar med sjukhusstandard. Efter operationen tas du om hand på en uppvakningsavdelning med specialistutbildad personal som tar hand om dig och ser till att du mår bra när du vaknar upp.

Fråga kliniken vad det finns för garantier och försäkringar kring operationen och även vad som gäller vid en eventuell re-operation – vem står för kostnaden? Enligt Patientskadelagen skall alla privata vårdgivare ha en patientförsäkring. Vad har din klinik?

Hos Akademikliniken:

Alla våra kliniker samtliga omfattas av en obligatorisk patientskadeförsäkring och vi erbjuder även en trygghetsgaranti som du som kund hos oss har möjlighet att teckna i samband med din operation.

Vid alla större plastikkirurgiska ingrepp bör operationen utföras i narkos. Tyvärr är inte det fallet vid alla kliniker bl a på grund av att de inte har rätt personal, utrustning eller erfarenhet. Det kan också vara av kostnadsbesparingsskäl.

Hos Akademikliniken:

Utförs de flesta plastikkirurgiska operationerna under narkos. Vi kompletterar också med lokalbedövning för att minska blödning och värk efter operationen. Narkos ingår givetvis i det pris du hittar i prislistan och utförs av specialistutbildade narkosläkare och narkossjuksköterskor.

Det finns faktorer som gör att en operation inte alltid är lämplig eller möjlig. Orealistiska förväntningar, fel förutsättningar eller ditt hälsotillstånd är exempel på sådana faktorer. Om du fått nej på en klinik och nästa sedan säger ja kan det vara tecken på att du som patient inte är klinikens största fokus.

Hos Akademikliniken:

Vi ser det som vår skyldighet att upplysa dig som kund när en operation inte är lämplig. I samband med erbjuder vi gärna råd andra om alternativ eller åtgärder som är mer lämpliga för just dig.

Försäkra dig om att du får kontaktuppgifter till kliniken och plastikkirurgen så att du kan nå dem även efter operationen? Att du vet vem du ska vända dig till om du får komplikationer – oavsett tid på dygnet eller veckodag. Och kolla så att en personlig uppföljning på kliniken efter operationen ingår eller är det vara återkoppling via telefon?

Hos Akademikliniken:

Vi finns tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. När du lämnar operationsavdelningen får du en telefonlista med kontaktuppgifter till oss och även journummer. Du får en återbesökstid efter din operation och sedan en uppföljning/slutkontroll efter 6 månader.

10 viktiga frågor med Dr. Ulf Garpered

Plastikkirurg Dr. Ulf Garpered ger svaren på 10 viktiga frågor som du ska ställa dig inför en operation.