Risker & möjliga problem vid bröstoperation

Komplikationer är mycket ovanliga vid bröstoperationer. Här berättar vi om vad som ändå kan inträffa.

Allvarliga komplikationer är mycket ovanliga. Komplikationer som kan förekomma i samband med operationen är främst efterblödning och senare infektion kring implantatet. Det är mycket ovanligt med blödningar som kräver kirurgisk åtgärd, men om detta ändå inträffar tillkommer ingen kostnad för åtgärd av detta. Antibiotika ges alltid i förebyggande syfte under operationen och generellt finns strikta rutiner för att i högsta möjliga grad undvika infektioner.

Kapselbildning vid kring implantatet

En specifik risk för bröstförstoring i övrigt är kapselbildning kring implantatet. Om den bindvävshinna som bildas runt implantatet (kapsel) blir för kraftig (kapselkontraktur) kan det orsaka allt från en lätt formförändring till ordentlig fasthet och ömhet i bröstet. Detta kan kräva en kirurgisk åtgärd. En garanti mot kostnader i samband med en eventuell omoperation kan tecknas till en extra kostnad.

Asymmetri i läkningsfasen

Andra risker är asymmetri i läkningsfasen, rotation av implantatet, veckbildning av protesens ytterhölje och känselpåverkan runt ärret och i vissa fall även på andra delar av bröstet.

De moderna implantat som produceras idag håller mycket hög kvalitet men hållbarheten på bröstimplantaten kan variera. Räkna med att implantaten sannolikt kommer att behöva bytas ut eller att din egen bröstvävnad behöver korrigeras senare i livet, beroende på din ålder när de läggs in. Man behöver dock inte byta efter ett visst antal år utan du kan komma på klinisk kontroll efter ca 15 år.

Sårvätskebildning

På senare år har en ny orsak till så kallad sen sårvätskebildning uppmärksammats, BIA-ALCL. Det är en mycket ovanlig form av lymfom som i de flesta fall helt kan botas genom avlägsnande av implantatet och omgivande bindvävshinna. Det går bra att i samma seans byta till ett implantat som inte har risk för ALCL. Forskning pågår om ALCL och dess eventuella samband med bröstimplantat. Akademikliniken är också anslutna till det kvalitetsregister för bröstimplantat (BRIMP) som SFEP (Svensk förening för estetisk plastikkirurgi) infört och som har som syfte att upptäcka problem i samband med bröstimplantat.

Om du upplever att brösten förändras på något sätt en längre tid efter operationen (smärta, svullnad etcetera) ska du alltid kontakta din plastikkirurg.

Övriga risker

Forskning pågår kring en eventuell koppling mellan bröstimplantat och utveckling av bindvävssjukdomar och symptom som t ex muskel-/ledvärk och trötthet.

Enligt amerikanska FDA (medicinska tillsynsmyndigheten motsvarande Läkemedelsverket) finns inga vetenskapliga belägg för att bröstimplantat orsakar bindvävssjukdomar och det finns i nuläget inga studier som bevisar samband mellan bröstimplantat och dessa sjukdomar. Dock är det ett faktum att många kvinnor blir bättre efter att de tagit bort sina implantat, trots att de inte har en aktiv bindvävssjukdom.

De kvinnor som hade en diagnosticerad bindvävssjukdom fick däremot ingen förbättring av sina symptom efter att implantaten tagits ut. Så ett uttag av implantatet ger ingen garanti för att man ska må bättre.

Bra att veta om ALCL

Dr Per Hedén berättar om ALCL

I den här filmen får du all information du behöver kring ALCL och förhoppningsvis svar på de frågor som du har. Vår plastikkirurg Per Hedén är engagerad i den internationella forskning som görs kring eventuella samband mellan ALCL och bröstimplantat och en av de plastikkirurger i Sverige som har störst erfarenhet av bröstoperationer.

Läs mer om ALCL

Vad är Breast Implant Illness

Hör plastikkirurg Dr. Per Hedén berätta mer om det debatterade tillståndet Breast Implant Illness.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev