Priser för botulinumtoxin (botox) & rynkbehandling på skin center i Göteborg

* En administrativ engångsavgift tillkommer vid delbetalning om 295-595 kronor beroende på avbetalningstid