Dr Ulf Samuelson om behovet av lagstiftning gällande skönhetsingrepp i Sverige

I en artikel i Svenska Dagbladet den 16 mars uttalar sig Dr Ulf Samuelson, plastikkirurg och medicinskt ansvarig för Akademikliniken, om att Sverige är det land i Europa som är minst reglerat när det kommer till skönhetsingrepp.

Läs artikeln här

 

“Vi har märkt en fortsatt stor och även ökande efterfrågan på ingrepp. Det beror delvis på denna ”zoom boom” där människor sitter i videomöten och ser sig själva underifrån och upptäcker sådant de vill förändra. För många är det helt enkelt rätt tid, nu när många jobbar hemma och det är lättare att dölja hudreaktioner. Man kan ju också alltid stänga av kameran.

 

Det som nu håller på att hända är att det förhoppningsvis kommer ett beslut om en lag som ska träda i kraft den 1 juli 2021 som ska reglera branschen och ta bort oseriösa aktörer.

 

“Idag kan t ex i princip vem som helst injicera fillers. Det är allvarligt eftersom mycket kan gå fel. Behovet av lagstiftning är skriande anser Ulf Samuelson som pläderat för reglering i tio år.”

 

Lagen kommer bland annat betyda att bara legitimerade läkare med specialistkompetens och certifierade injektionssjuksköterskor får utföra skönhetsingreppen.

Det kommer att ge alla som vill göra ett skönhetsingrepp en mycket större säkerhet.