Information gällande estetiska kirurgiska ingrepp och den nya lagen

Den 1a juli 2021 trädde äntligen den nya lagen för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft, läs mer om lagen på riksdagens nya hemsida

Lagen införs för att stärka skyddet för den enskilda individen vid dessa behandlingar. Akademikliniken lever upp till och välkomnar den nya lagen. Det här innebär det för dig som är kund.

Vad innebär det för dig som kund på Akademikliniken?

 • Akademikliniken (eller någon annan klinik) har inte lov enligt lagen att behandla dig förrän du efter betänketiden, om 7 dagar, har gett ditt samtycke till din planerade operation.
  Du ska då veta:
 • Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns, det förväntade behandlingsförloppet och resultatet, eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd samt väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Du ska även veta hur eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada ser ut. All denna information finner du i broschyrerna längst ned på sidan.
 • Att när du som patient lämnar kliniken efter operationen får du med dig kontaktuppgifter till kliniken samt till din kirurg som du kan ringa om det skulle uppstå en komplikation.
 • Att Akademikliniken har sin patientförsäkring hos Folksam dit patienter hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning, operation eller behandling hos Akademikliniken.
 • Att Akademiklinikens kliniker är alla registrerade hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som ansvarig tillsynsmyndighet.

 

De övergripande förändringarna i lagen

Kompetenskrav på utförare

 • Estetiska kirurgiska ingrepp får utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens inom en för ingreppet adekvat specialitet.
 • Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Kompetenskrav på utförare

 • Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, blir applicerbara i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen

Information till den enskilde

 • Den som planerar att behandla sig ska både muntligen och skriftligen upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information.

Betänketid och samtycke

 • Betänketiden för estetiska kirurgiska ingrepp ska vara minst 7 dagar
 • Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar
 • Samtycke till ingreppet eller behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut

Titta gärna i våra blädderbara broschyrer