Information om BIA-ALCL och andra typer av lymfom/tumörer

Akademikliniken lägger stor vikt vid patientsäkerhet

Akademikliniken lägger stor vikt vid patientsäkerhet och både följer och medverkar i den forskning som löpande görs kring bröstimplantat. Vi är medlemmar i BRIMP sedan starten (bröstimplantatsregistret) och följer upp våra bröstpatienter löpande samt informerar både skriftligt och muntligt om samtliga risker med bröstoperationer, inkl. BIA-ALCL.

Läkemedelsföretaget Allergan valde 2019 att dra in sitt så kallade makrotexturerade bröstimplantat från hela marknaden, som en säkerhetsåtgärd då denna implantatstyp har kopplats till en ovanlig form av Lymfom (BIA-ALCL breast implantat associated – anaplastic large cell lymphoma).

I September 2022 informerade FDA (Food and Drug Administration, Amerikanska läkemedelsverket)om att de fått ett fåtal rapporter om skivepitelcancer och andra typer av lymfom i kapselvävnaden som bildas runt bröstimplantat. Det finns vid detta tillfälle ingen beräknad incidens då det endast är ett fåtal rapporterade fall, men det är ändå information som du behöver känna till om du planerar för en bröstförstoring med implantat eller redan har implantat. FDA rekommenderar ingen förändring av tidigare rutiner när det gäller bröstförstoring och undersökning av bröst efter bröstförstoring.

Har du inga problem som kan ge misstanke om BIA-ALCL eller andra typer av komplikationer finns ingen anledning att avlägsna implantaten. Får du problem eller förändringar efter din bröstförstoring, även när en längre tid har gått sedan operationen, är det viktigt att du kontaktar din plastikkirurg eller oss på kliniken eller bröstmottagningen för bedömning och ev. vidare undersökning. Det vanligaste symptomet är att det bildas vätska i implantatet. Detta märker man genom att bröstet svullnar upp. Har du frågor är du också varmt välkommen att ringa direkt till din kirurg eller kontakta kliniken.

SFEP: – Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi har tidigare gått ut med följande information:

Risken att drabbas av bröstimplantat relaterat lymfom/ALCL räknas till 1 fall på 3.000-30.000 där makrotexturerade bröstimplantat dominerar (uppgifter från FDA). Detta skall sättas i relation till att mer än 1 av 10 kvinnor i Sverige kommer att drabbas av bröstcancer under sitt liv (cancercentrum.se).

Sverige har sedan 2014 ett nationellt Bröstimplantatregister (BRIMP) för att kunna ge tidigt svar på kvalitetsbrister, upptäckt av problem samt forskning. En internationell jämförelse av resultaten från nationella register, inom ramen för den internationella rättsliga ramen för skydd av privatlivet, möjliggörs genom International Collaboration of Breast Registry Activities (ICOBRA), ett samarbetsnätverk av nationella plastikkirurgi, bröstkirurgiska samhällen, tillsynsmyndigheter och forskare.

LMV står för kvalitetskontroll och godkännande i Sverige

Plastik- och bröstkirurger och deras föreningar över hela världen stödjer regeringar och anmälda organ i deras reglerings- och utredningsarbete inom detta område. I Sverige är Läkemedelsverket / LMV är det organ som står för kvalitetskontroll och godkännande av implantat.

Sammanfattningsvis:

  • Bröstimplantat är generellt säkra, men har mycket sällsynta, ibland allvarliga, biverkningar.
  • BIA-ALCL är mycket sällsynt och vanligtvis behandlingsbart
  • Se till att du är fullständigt informerad från pålitliga källor innan du genomgår bröstimplantatkirurgi, oavsett syfte till din bröstförstoring
  • Har du inga problem med dina implantat finns ingen anledning till oro och uttag av implantaten rekommenderas inte. En operation för att avlägsna implantatet innebär en risk i sig som man bör undvika om inte nödvändigt.
  • Har du frågor om dina implantat eller upplever problem eller symptom som kan vara relaterade till dina bröstimplantat (svullnad, smärta, förhårdnader t ex), kontakta din kirurg eller din klinik som ser till att du får prata med rätt person.