Delta i studie om Softlift och hjärnans åldrande

Delta i en spännande studie om ansiktsföryngring och effekten av hjärnan.

Vi söker patienter intresserade av att delta i en studie om Softlift och hjärnans åldrande i Stockholm.

Vi söker nu dig som beslutat dig att genomgå en behandling med injektionsmetoden Softlift och i samband med detta är intresserade av att delta i en av Akademiklinikens uppkommande studier “Effekten av ansiktsföryngring på hjärnans åldrande och på upplevelsen av det egna jaget”.

Sofltift är en kombination av olika injektioner och erbjuds sedan flera år på den svenska marknaden samt på Akademikliniken. Studien genomförs i syfte att undersöka subjektiva uppfattningar av åldrande såväl som hjärnans fysiska åldrande efter ansiktsföryngrande ingrepp.

Samtliga Softlift kommer att utföras av Dr. Riikka Veltheim eller Dr. Per Hedén på Akademikliniken i Stockholm och genomförs precis enligt de rutiner vi vanligtvis har för Softlift. Denna studie är för dig som redan bestämt dig för att göra ett ansiktsföryngrande ingrepp eller rent av redan varit på ett eller flera besök för att diskutera ditt beslut.

Vi söker dig som:

 • Är biologisk kvinna, 50 – 60 år gammal och frisk
 • Har genomgått klimakteriet och inte längre har aktiv menstruation
 • Inte genomgått någon ansiktsföryngrande kirurgi tidigare
 • Inte erhållit injektioner i ansiktet de senaste 10 åren
 • Ej tar några mediciner som påverkar hjärnan
 • Kan fysiskt och psykiskt genomgå undersökning med magnetröntgen

Anmälan

Anmäl ditt intresse till att delta i denna studie genom att maila fotografier och ALL information till research@ak.se med rubriken “Softlift studiedeltagare”

 • Namn
 • Ålder
 • Telefonnummer
 • Email
 • Information om eventuella mediciner och/eller sjukdomar du har
 • Information om eventuella ansiktsingrepp (inklusive injektioner) du genomfört tidigare och när
 • Bilder av ditt ansikte enligt nedan

Vilken typ av bilder behöver vi av dig?

Vi önskar att bilderna är tagna på följande sätt: inkludera fem bilder, en tagen rakt framifrån i profil, en bild snett från sidan (höger och vänster) och en direkt från vardera sidan, tänk på att bilderna skall vara tagna i bra ljus och tydlig illustrera situationen. Ta gärna hjälp av någon för fotografering för bästa vinkel.

Se exempel nedan.  Dessa bilder används för att göra en första bedömning av dina förutsättningar och se att du är en god kandidat för operation. Ansökningar utan bild kommer att förbises.

Softlift

Åtaganden

Du måste vara beredd på att komma på ett flertal återbesök med mätningar och undersökningar minst 2 år i framtiden. Injektionerna genomförs på Akademiklinikens mottagning i Stockholm på Storängsvägen 10.

I samband med några dina besök kommer du även att åka till Karolinska Sjukhuset i Solna för att genomgå kognitionstester samt magnetröntgen. Samtliga återbesök och tester är kostnadsfria och själva behandlingen kommer att vara till något reducerat pris.

Vad händer nu?

Efter att din ansökan inkommit till Akademikliniken och du uppfyller våra inklusionskriterier så kommer du att bli kontaktad av oss för en första kontakt. Om du efter detta är fortsatt intresserad av att delta i studien så kommer du att bokas in på ett screeningbesök hos oss på mottagningen på Storängsbotten i Stockholm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev