Lär känna Eva Pernvik

Ansikte, Övrigt, Vår expertis, Injektioner, Behandlingar, Fråga våra experter

“Som anestesisjuksköterska spelar jag en viktig roll i det övergripande vårdteamet på Akademikliniken genom att bidra till att operationerna utförs på ett effektivt och patientsäkert sätt.”

Möt Eva Pernvik, Anestesisjuksköterska på Akademikliniken Göteborg.

Eva Pernvik, anestesisjuksköterska på Akademikliniken Göteborg, delar sina insikter om arbetslivet vid Akademikliniken och djupdyker i den omfattande världen av anestesi och patientomsorg.

Generellt: “Jag blev färdig anestesisköterska år 1994 och började på Akademikliniken i september 2023.”

Berätta om din yrkesbakgrund: “Innan jag kom till Akademikliniken arbetade jag på Sahlgrenska sjukhuset där jag fick erfarenhet inom flera områden såsom ÖNH, neurokirurgi, ortopedi och allmän kirurgi.”

Arbetsmiljö och rutiner: “Min arbetsdag inleds med att förbereda läkemedel för dagens patienter och kontrollera att anestesiapparaterna genomgår den dagliga kontrollen. Jag läser också patientjournaler för att vara informerad om eventuella specifika hänsynstaganden som behöver göras. Innan operationen träffar patienten både kirurg och anestesipersonal för att ställa frågor och förbereda inför narkosen.”

Säkerhet och beredskap: “Vi kopplar upp övervakningsutrustning för att säkerställa att patienten mår bra och sover gott under hela operationen. Inför operationen sätter vi även en infart för dropp genom vilken vi administrerar de läkemedel som patienten somnar av. Vi har också en beredskap för eventuella nödsituationer med akutläkemedel, defibrillator och regelbunden träning i HLR.”

Patientinteraktion och kommunikation: “Jag försöker förklara anestesi på ett enkelt och förståeligt sätt för patienterna och finns alltid till hands för att besvara deras frågor och lindra deras oro inför operationen.”

Teknologiska framsteg och utvecklingar: “Jag är fascinerad av de senaste framstegen inom anestesi och hur teknologin fortsätter att utvecklas för att förbättra patientvården och säkerheten under operationer.”

Samarbete med andra medicinska specialiteter: “Jag samarbetar nära med kirurger och annan medicinsk personal för att säkerställa att patienten får en trygg och säker anestesi under operationen. Som anestesisjuksköterska spelar jag en viktig roll i det övergripande vårdteamet på Akademikliniken genom att bidra till att operationerna utförs på ett effektivt och patientsäkert sätt.”