Fettsugning av armar

Armarna – och särskilt överarmarna – är ett område på kroppen som inte sällan kan upplevas som svårt att på egen hand påverka storleken på. Det är inte ovanligt att fettdepåer samlas på överarmarna vid exempelvis en viktuppgång och sedan är svåra att bli av med, även om man går ner i vikt. Vid en viktnedgång blir det även ofta en del överskottshud som dröjer sig kvar längs överarmarna och detta kan upplevas störande. Vid en fettsugning avlägsnas fettceller i armarna permanent och ger därmed ett varaktigt resultat, vilket kan vara svårt att uppnå med enbart viktnedgång.

Fettsugning av armar eller armplastik?

Alla föds med en viss uppsättning fettceller i kroppen, vilka i sin tur styrs av vår genetik. Under en upp- eller nedgång i vikt växer respektive krymper fettcellerna i storlek, men vid en fettsugning av armarna avlägsnas istället ett visst antal fettceller permanent. Ett ingrepp som fettsugning ska alltså inte betraktas som en bantningsmetod, eftersom det till skillnad från bantning ger ett bestående resultat.

Ålder och genetik styr hudens elasticitet, dvs hudens förmåga att dra ihop sig. Ibland kan det vara en god idé att kombinera en fettsugning av armarna med armplastik för att avlägsna överskottshud och få ett jämnare och mer symmetriskt resultat.

Hur går en fettsugning av armarna till?

Vid en fettsugning av armar utförs ingreppet med högsta precision och lämnar minimala – nästintill osynliga ärr. Efter genomfört ingrepp bärs en gördel med fördel under ca 3 veckor. Denna upplevs som smärtlindrande då den komprimerar vävnaden och svullnaden blir mindre. Gördeln hjälper också huden att dra ihop sig. Det behandlade området kan upplevas ömt och det kan uppstå blåmärken, men detta försvinner inom de närmaste veckorna. Eftersom ingreppet anses relativt litet kan de allra flesta återgå till sitt arbete redan efter ett par dagar.

Välkommen att kontakta oss på Akademikliniken för mer information!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev