Håravfall, stress och effektiva metoder

Hår

Har du någonsin googlat på håravfall? Då är du är inte ensam. Enligt brittiska National Institute for Health and Care Excellence, drabbas runt en tredjedel av alla män av håravfall redan runt 30-årsåldern. En siffra som sedan ökar till cirka 80 procent när man talar om männen över 70. För kvinnor är det en ensammare process eftersom man ofta inte pratar om att det kan drabba även dem. Men vad beror detta på och finns det något man kan göra för att motverka håravfall?

Håret och dess påverkan på vår identitet

Hår anses vara ett av de viktigaste och mest identitetsskapande elementen i en persons utseende, de psykologiska konsekvenserna av håravfall kan innebära en betydande förändring av självkänsla och självförtroende. Dessvärre påverkar håravfall en oerhört hög andel av oss.

Majoriteten av alla människor upplever betydande håravfall vid en eller flera gånger under sitt liv. Det antas faktiskt att mer än 50% av alla män drabbas av genetisk håravfall vid 50 års ålder och många långt innan dess.

Håravfall hos kvinnor

Hos kvinnor är håravfall före 50-års ålder oftast relaterat till kost, näring och livsstil med stress. Håravfall hos kvinnor kan även påverkas av hormonella förändringar såsom graviditet, amning och p-piller och så mycket som 30% av alla kvinnor drabbas av någon form av tidigt håravfall. Så med andra ord är man inte ensam och det finns effektiva behandlingar som arbetar både förebyggande och retroaktivt för dig som redan tappat delar av ditt hår.

 

Vampyrmetoden (PRP)

PRP (platelet rich plasma) är en behandling för både män och kvinnor som är tunnhåriga eller har börjat tappa sitt hår och vill få håret att börja växa igen. Behandlingen stimulerar hårtillväxten genom att öka antalet hårstrån, tjockleken på håret och hårcykelns tillväxtfas.

Hur går PRP till?

Vårt blod består av två huvudkomponenter, röda blodkroppar och plasma. Plasma innehåller vita blodkroppar och blodplättar, som är rika på tillväxtfaktorer. Genom att separera plasman med mycket blodplättar från resten av plasman med hjälp av en centrifug och sedan injicera denna med små stick i hårbotten stimuleras blodcirkulationen och celldelningen. Detta i sin tur leder till att svaga hårsäckar återhämtar sig. Läs mer om Vampyrmetoden (PRP)

Hur många behandlingar behöver man och när upplever man resultat av PRP?

Behandlingar utförs vanligtvis en gång i månaden under de första tre till fyra månaderna, och därefter var tredje till sjätte månad beroende på hur man svarar på behandlingen. Resultat kan man börja se inom två till tre månader och det första upplevda resultatet är minskat håravfall, följt av återväxt och ökad hårlängd.

Hårtransplantation

Den senaste statistiken (publicerad av International Society of Hair Restoration Surgery) visar att framförallt män, tappar håret i en sådan takt att hårreparationsingrepp, så som hårtransplantationer, har ökat med hela 60 procent sedan 2014. Forskning visar att det kan finnas en genetisk koppling till håravfall men det betyder inte att alla nödvändigtvis drabbas av det. Utöver genetik finns det även andra faktorer som påverkar ens hårväxt. Detta är faktorer som påverkar hur väl din kropp bygger och underhåller håret; till exempel miljö, hormoner, stress och näringsupptag i tarmen.

Många studier har visat att livskvaliteten hos människor med håravfall är negativt påverkad. Att vara utan hår kan till exempel ge känslor av skam, göra det svårt i sociala sammanhang och skapa isolering. Läs mer om hårtransplantation

Androgener – en bov i dramat

De detaljerade mekanismerna bakom håravfall är alltså fortfarande okända, oavsett om orsaken är en hårsjukdom eller ett normalt åldrande. Men det är klart att manliga könshormoner, androgener, spelar en stor roll i sammanhanget.

Det är androgener som får skägg, hår på bröstet, könshår och hår under armarna att växa fram under puberteten. Hos kvinnor bromsas utvecklingen av kvinnliga könshormoner, östrogener, ett skäl till att kvinnor är mindre behårade.

Senare i livet sker det motsatta. Hårsäckarnas exponering för androgener får hårsäckarna att stanna allt kortare i tillväxtfas, till slut producerar hårsäcken inte något hår alls. Som en följd växer färre och färre hårstrån på skalpen vilket bidrar till en mer och mer uttunnad hårväxt. Här har kvinnor lite tur då även denna utveckling bromsas av östrogener vilket bidrar till att kvinnor ofta får behålla sitt hår längre.

 

En av de mest effektiva hårtransplantations-metoderna

Idag finns flera väl beprövade metoder för hårtransplantation. En av de mest effektiva och moderna metoderna är micro- och minigraftmetoden där man flyttar patientens eget hår från bakhuvudet till det skalliga området. På så sätt får man ett bestående, naturligt och växande hår med en naturlig hårlinje på ett tidigare skalligt område. Läs mer om våra olika metoder

Det är viktigt att veta att man kan behöva mer än en behandling för att uppnå ett fullt resultat. Detta är något man diskuterar och pratar om vid en konsultation.

Trots att det transplanterade håret är permanent är det fortsatt så att patienten kan fortsätta att tappa av sitt resterande hår efter en transplantation. Alla män har en “krans” av hår som är bestående även om de drabbas av manlig skallighet. Givarhåret tas från denna ”krans” och det är möjligt att göra flera behandlingar på de flesta patienter utan att givarområdet förtunnas märkbart.

Det finns hjälp om du upplever problem med håravfall

Håravfall är något som drabbar många men det finns effektiva och väl beprövade metoder både för att motverka håravfall och få tillbaka det hår man en gång haft. Läs mer om håravfall här

PRP är inte en quick-fix men det är en väl beprövad behandling med vetenskapligt och medicinskt stöd för den som kämpar med att hitta en lösning på sitt begynnande håravfall.

Hårtransplantation är den enda permanenta långsiktiga lösningen för skallighet och alla som har upplevt hårförlust kan vara en kandidat för hårtransplantation. Man kan uppnå fantastiska resultat med denna metod oavsett om du vill återfå förlorat hår eller ändra formen på hårfästet.

Fakta – Håravfall

  1. Cirka en tredjedel av alla kvinnor upplever betydande håravfall någon gång i deras liv.
  2. 30% av männen under 30 upplever håravfall. Vid 70 års-åldern har håravfall drabbat cirka 80% av alla män.
  3. Ungefär hälften av alla män som drabbas av håravfall har en genetisk underliggande faktor.
  4. En av de vanligaste orsakerna till håravfall hos kvinnor är en överkänslighet för manliga könshormoner i blodet. Denna typ av håravfall kallas androgen alopecia.
  5. Håravfall hos kvinnor ses oftast på hjässan eller i form av tunnare hår. Det sker sällan att man som kvinna får högre hårfäste eller upplever skallighet.

Ta reda på mer – boka konsultation

Önskar du ta reda på mer om vad som gäller för just dig? Boka en konsultation hos någon av våra experter,  antingen direkt på något våra Skin Centers eller genom våran online-tjänst AK Online.

Boka fysisk konsultation

Boka online-konsultation