Näspolyper

Näsplastik

näspolyper

Näspolyper är godartade svullnader i näsans slemhinna och kan uppkomma i både näsgångarna och bihålorna. Dessa är oftast mjuka, smärtfria och har en genomskinlig eller gråaktig färg. De kan växa enskilt eller i grupper och när de är tillräckligt stora kan de orsaka nästäppa, nedsatt luktsinne eller andra andningsproblem.

Hur uppstår näspolyper?

Näspolyper utvecklas ofta som en reaktion på inflammation i näsans slemhinnor, vilket kan vara resultatet av långvariga tillstånd som allergier, astma, kronisk bihåleinflammation, eller vissa immunrelaterade sjukdomar. Dessa polyper bildas när vätska ansamlas i vävnaden i nässlemhinnan och skapar en svullen tillväxt. Denna process kan vara långsam och polyperna kan växa i storlek över tid, vilket förvärrar symtomen.

Kan näspolyper gå tillbaka av sig självt?

Näspolyper tenderar vanligtvis inte att försvinna på egen hand utan behandling. Medicinsk behandling kan krävas för att minska storleken på polyperna eller kirurgi för att helt ta bort dem.

Vad du kan göra själv

  • Undvik rökning och andra luftvägsirriterande ämnen kan hjälpa till att minska risken för polyptillväxt.
  • Använd en luftfuktare för att hålla näsans slemhinnor fuktiga.
  • Regelbunden nässköljning med saltvatten för att minska irritation.

Fettknölar i huden och i näsan

Fettknölar, eller lipom, är godartade tumörer bestående av fettvävnad. De kan uppträda nästan var som helst på kroppen där det finns fettvävnad, inklusive i näsan. Orsaken är okänd, men de kan vara ärftliga och uppstår ofta spontant. De är vanligtvis mjuka och rörliga under huden och smärtfria. Om de orsakar obehag eller estetiska problem kan de tas bort kirurgiskt.

Så vet du att det är näspolyper

Om du upplever kronisk nästäppa, en minskning av luktsinnet, eller upprepade bihåleinflammationer, kan det vara indikationer på näspolyper. Till skillnad från en vanlig förkylning som förbättras efter några veckor, kvarstår symtomen med näspolyper och kan förvärras över tid.

När ska man ta bort näspolyper?

Du bör överväga att ta bort näspolyper när de orsakar betydande obehag eller stör andning eller sömn. Behandling kan variera från nässpray till kirurgi, beroende på polypernas storlek och de symtom de orsakar.

Näsplastik och näspolyper

Näsplastik kan innebära en korrigering av strukturella problem i näsan som bidrar till bildandet av polyper. Genom att åtgärda dessa strukturer, exempelvis en sned nässkiljevägg, kan man förbättra andningen och minska risken för återkommande polyper. Om du funderar på att förbättra näsans struktur, kan näsplastik både underlätta funktionella problem och förbättra näsans form och utseende.

Kirurgisk borttagning av näspolyper

Kirurgisk borttagning kan vara ett alternativ för att avlägsna näspolyper om de är tillräckligt små och lättillgängliga. Vid borttagning av näspolyper, utförs vanligtvis ett litet snitt inuti näshålan, där polyperna finns. Denna metod minimerar synlighet av ärr. Liksom vid borttagning av fettknutor, kan näspolyper ibland avlägsnas med enkel manipulation om de är lätt åtkomliga och inte för djupt rotade i nässlemhinnan. Snittet placeras strategiskt för att undvika synliga ärr och operationen utförs under lokalbedövning,

Ta bort näspolyper

Att ta bort näspolyper kan dramatiskt förbättra din livskvalitet, minska symtom på kroniska bihåleinflammationer och förbättra andningen. Om du upplever symtom som inte förbättras med vanlig behandling, kontakta oss för en konsultation och ta reda på de bästa behandlingsalternativen för just dina behov.

Boka konsultation