Penisförtjockning

Vissa män upplever sin penis som för smal. Det kan man oftast åtgärda. Antingen samtidigt som man gör en penisförlängning eller som ett separat ingrepp.

Penis kan göras tjockare genom att man transplanterar hud eller fett till penisskaftet. Hur stor den slutgiltiga förtjockningen blir beror på hur bra fettet läker in. En tumregel är att ca 20 % av insprutat fett läker in permanent.

Tjockare penis – en andra operation

Efter cirka sex månader brukar man kunna bedöma det slutliga resultatet. Om man vill ha ännu tjockare penis får vi genomföra en andra operation.

Så går en penisförtjockning till

Inför operation

Vi gör igenom dina önskemål och förväntningar

Första gången du besöker oss får du träffa en av våra plastikkirurger som lyssnar på dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor.

Du får bland annat information hur mycket penis kan förtjockas och/eller förlängas med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar.

Håll dig i form som förberedelse

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

På operationsdagen

Använder fettransplantationsteknik

På operationsdagen träffar du din plastikkirurg och din narkosläkare.

Vi genomför penisförtjockning med hjälp av fettransplantationstekniken. Det går till så att vi vanligtvis suger ut fett från midjan eller buken och sprutar in detta runt penisskaftet. Vanligtvis använder vi en mängd av 20-30 ml.

Efter ingreppet

Svullnar de första 3 veckorna

Man brukar inte ha speciellt ont efter den här operationen. Du får ändå stanna till dagen därpå.

Den smärta som kan uppkomma efter operationen är mest relaterad till fettsugningsområdet och inte så mycket till själva penis. Däremot svullnar penis kraftigt de första tre veckorna.

Erektionsförmågan påverkas inte

Erektioner under de första läkningsveckorna kan vara smärtsamma. Obehagen brukar försvinna men efter ett par veckor. Du bör vänta cirka 6-8 veckor innan du återupptar sexuell aktivitet.

Erektionsförmågan påverkas inte av ingreppet. Förutsatt att inga komplikationer tillstöter förändras inte heller känseln i huden eller på ollonet.

Lyssna till kroppens signaler

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. De flesta av patienterna kan återgå till sitt arbete efter några dagar beroende på hur fysiskt krävande det är.

Du når oss dygnet runt

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Våra priser

Vad kostar en penisförtjockning?

Priset för en penisförtjockning beror på en rad faktorer. Band annat på omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för penisförtjockning

Frågor & svar om narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.